ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565

Last updated: 2 พ.ค. 2565  |  374 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565

    ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สำนักอานวยการ (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายละเอียดตาแหน่งที่เปิดรับ
1. ตำแหน่งที่เปิดรับ
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สำนักอำนวยการ (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

 ดาวน์โหลดประกาศ  

Powered by MakeWebEasy.com