ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

Last updated: 19 เม.ย 2565  |  785 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565


     ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 3,242 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 178 คน โดยให้มีอาหารบริการจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและทางราชการ ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com