ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักราชการ

Last updated: 3 ก.พ. 2565  |  660 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักราชการ

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักราชการ

 
      ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสวัสดิการบ้านพักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้มีมติให้จัดสรรที่พักสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 และมีมติดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com