ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  3154 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)


          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ นั้น
          เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดชองโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทยมีแนวโน้มขอสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีชื้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (คบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที, ๓๔) กำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยในส่วนชองโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ และออกหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้