การรับรายงานตัวออนไลน์ และชำระเงินของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-10-25  |  13017 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การรับรายงานตัวออนไลน์ และชำระเงินของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564   ลิงค์ข้อมูลการรับรายงานตัวออนไลน์ และการชำระเงิน   

แบบฟอร์มรับรายงานตัวออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย)


แบบฟอร์มรับรายงานตัวออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
(สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัวและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย)


ตรวจสอบลำดับเลขที่ สถานะการรายงานตัวและชำระเงิน
 

ดาวน์โหลดไฟล์ใบแจ้งการจำระเงิน (กรณีจ่ายที่ธนาคาร)

  
 
 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com