แก้ไขการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Last updated: 2021-10-25  |  8279 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แก้ไขการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศเลื่อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบตัวและรายงานตัวในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
     เนื่องจาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว ดังนี้.....กดปุ่ม ข้างล่างเพื่ออ่านประกาศ........

Powered by MakeWebEasy.com