นักเรียนโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (ห้องเรียนปกติ) ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-10-25  |  6762 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นักเรียนโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (ห้องเรียนปกติ) ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

*** เฉพาะนักเรียน ม.3 เดิม เท่านั้น ***

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา)
ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนเข้าไปยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแผนการเรียน 

***สำหรับนักเรียนที่เลือกโควตายืนยันสิทธิ์ แผนการเรียน ไม่ต้องเลือก หลักสูตรสำรอง 1 ในระบบเว็บรับสมัคร ***


***สำหรับนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนใหม่ พร้อมกับ ให้เลือกแผนเดิมที่ได้โควตายืนยันสิทธิ์ เป็นหลักสูตรสำรอง 1 ในระบบเว็บรับสมัครด้วยเพื่อให้ครูได้ตรวจสอบข้อมูลเดิมที่นักเรียได้โควตาไว้แล้ว ***


สมัครผ่านระบบเว็บไซต์รับสมัคร ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 เมษายน 2564 (16.30 น.) เพื่อเลือกแผนการเรียน

Powered by MakeWebEasy.com