โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวสารในโรงเรียน

01.ตารางสอนครู-ภาษาไทย02.ตารางสอนครู-คณิตศาสตร์03.ตารางสอนครู-วิทยาศาสตร์04.ตารางสอนครู-คอมพิวเตอร์05.ตารางสอนครู-สังคมศึกษา

รายชื่อนักเรียน ม.1รายชื่อนักเรียน ม.2 รายชื่อนักเรียน ม.3 รายชื่อนักเรียน ม.4 รายชื่อนักเรียน ม.5 รายชื่อนักเรียน ม.6

 

สื่อการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Powered by MakeWebEasy.com