ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

Last updated: 2022-04-30  |  105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
........................................................................................

    ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ โดย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม  

Powered by MakeWebEasy.com