ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนมุ่งเน้นภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น (ม.2/8) ปีการศึกษา 2565

Last updated: 2022-03-18  |  4893 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนมุ่งเน้นภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น (ม.2/8) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียน มุ่งเน้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น (ม.๒/๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๕


    ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีความ ประสงค์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนแผนการเรียนมุ่งเน้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ เรียนต่อเนื่องจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกไปเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือกดังนี้


 

Powered by MakeWebEasy.com