ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  4477 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

        ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น
        ด้วยมีผู้สมัครไม่เต็มแผนการเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) อีกจำนวน ๑๐ คน

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
       
๑.๑ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) ต้องเป็นนักเรียนชาย
        ๑.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
        ๑.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
        ๑.๔ ไม่เป็นผู้เป็นโรคตาบอดสี

   หลักฐานและการส่งเอกสารการรับสมัคร                
        ๒.๑ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ (ด้านหน้าและด้านหลัง)                
        ๒.๒ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
        ๒.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) เป็นไฟล์ JPEG เพื่อสมัครในระบบออนไลน์
        ๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
        ๒.๕ ใบรับรองแพทย์ว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสีที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
        ๒.๖ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
        ๒.๗ เอกสารที่เป็นสำเนา ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
        ๒.๘ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานทั้งหมดในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วน

  กำหนดวันและเวลา
        ๓.๑ สมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th พร้อมพิมพ์เอกสารยืนยันการสมัคร
        ๓.๒ สอบวัดความรู้ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๑๐ น. ๓ รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th
        ๓.๓ นักเรียนที่สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) สอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น.
        ๓.๔ ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th
        ๓.๕ รายงานตัว มอบตัวและชำระเงิน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
        ๓.๖ กรณีไม่มารายงานตัว มอบตัวและชำระเงิน ตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ให้ทำการ Download ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนถึงวันรับสมัคร

คลิกดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก


ระบบเปิดรับสมัครวันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูล ติดตามสถานะผลการอนุมัติเป็น "อนุมัติแล้ว" ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์
ในการสมัครควรเผื่อเวลาก่อนระบบปิดรับสมัคร (วันสุดท้าย ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.)


>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ <<

ช่องทางการติดต่อรับสมัครสอบคัดเลือก
โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑ ต่อ ๓๒๐, ๐๖๕-๖๒๔๙๑๐๓ (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
หรือ ผ่านทาง QR Code Line ลิงค์ : https://lin.ee/ymNWZCG

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้