ประกาศ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Last updated: 2022-01-03  |  1635 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565

  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ห้องเรียนถ่ายทอดสดผ่าน Google Classroom ตามตารางเรียน (ฉบับลงวันที่ 29 ธ.ค. 64) คาบเรียนละ 50 นาที

  ตารางเรียนนักเรียน ลงวันที่ 29 ธ.ค. 64 
 

Powered by MakeWebEasy.com