รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ Native Speaker) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  2857 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ Native Speaker) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564

          ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา Native Speaker)  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี Intensive English Program (IEP) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน  ๑  อัตรา  


1.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 4 เดือน  และจะได้รับการพิจารณาการจ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
           ครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา Native speaker)  สำหรับผู้ที่มีใบรับรอง TEFL  เดือนละ  50,000  บาท และสำหรับผู้ที่ไม่มีใบรับรอง TEFL เดือนละ 50,000  บาท จำนวน 1 อัตรา
2.  ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 20 คาบ/สัปดาห์
3.  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
          4.1 เป็นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา Native speaker หรือใกล้เคียงเจ้าของภาษา
          4.2 สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
          4.3 อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
          4.4 สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอื่นๆ ไม่เกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห์
          4.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ Native Speaker) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้