รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  1346 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  ๑  อัตรา   ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

          ๑.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา      จ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
          ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านทางอีเมล hwnmat03@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th โดยผู้สมัครดำเนินการส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัคร ทั้ง ๒ อีเมล
          ๓. การยื่นใบสมัคร
                    ๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ พิมพ์ใบสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล hwnmat03@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th (ส่งทั้ง ๒ อีเมล)
                    ๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ในใบสมัคร พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
                    ๓  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและให้ยื่นเอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ตนเองสมัคร (ถ้ามี) ในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการบกพร่องของผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตาม  ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นอันยกเลิก โดยผู้สมัครจะเรียกร้องความเสียหายจากผู้ใดมิได้
          ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th
          ๕. กำหนดการสอบ ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังนี้

วัน/เดือน/ปีการดำเนินการหมายเหตุ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์/ความเหมาะสมของตำแหน่งเวลา ๙:๓๐ น. ปฏิบัติการสอบสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การทำสัญญาจ้าง / เริ่มปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคคลค้ำประกัน

       
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทางอีเมล hwnmat03@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th  โทร. ๐๒ – ๙๖๑ – ๘๘๙๑ ถึง ๓ ต่อ ๕๐๐ (งานบุคลากร) หรือ ๐๙๖ – ๖๒๔ – ๑๕๖๔ (ครูพรพิศ) ในวันและเวลาราชการ

   อ่านประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ปีการศึกษา ๒๕๖๔


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้