ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Last updated: 2021-10-30  |  760 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                     

    ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ บัดนี้ครบกำหนดของการรับสมัครแล้ว โดยมีผู้ยื่นใบสมัครแยกตามประเภท ดังนี้Powered by MakeWebEasy.com