รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-10-30  |  456 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา  2564

         ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี   เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี Intensive English Program (IEP)  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาจีน Intensive Chinese Program ( ICP )  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาญี่ปุ่น Intensive Japanese Program (IJP)  และโครงการห้องเรียนพิเศษรายวิชาฟิสิกส์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 6  อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นั้น

           บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ตามลำดับดังนี้

   รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564  

 

Powered by MakeWebEasy.com