รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-10-29  |  421 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) ปีการศึกษา 2564

          ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จำนวน 1อัตรา ประกาศ ณ  วันที่ 17ตุลาคม 2564 นั้น
          บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) ดังนี้........

ดาวน์ฌหลดประกาศ

   รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) ปีการศึกษา 2564

Powered by MakeWebEasy.com