รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้าง โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  3645 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้าง โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา  2564

          ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้าง โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี Intensive English Program (IEP)  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาจีน Intensive Chinese Program ( ICP )  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านด้านภาษาญี่ปุ่น Intensive Japanese Program (IJP)  และโครงการห้องเรียนพิเศษรายวิชาฟิสิกส์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 6  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับ
                        1. ครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา Native Speaker)  2   อัตรา
                        2. ครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนภาษาจีน   1   อัตรา
                        3. ครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่น  2  อัตรา
                        4. ครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์    1 อัตรา
                **ครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา)  2 อัตรา

 
1. เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา/หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
          ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  และจะได้รับการพิจารณาการจ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
           ครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา Native speaker)  สำหรับผู้ที่มีใบรับรอง TEFL เดือนละ  50,000  บาท และสำหรับผู้ที่ไม่มีใบรับรอง TEFL เดือนละ  45,000  บาท จำนวน 2 อัตรา
2. ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 18 คาบ/สัปดาห์
3. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
          4.1 เป็นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา Native speaker หรือใกล้เคียงเจ้าของภาษา
          4.2 สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
          4.3 อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
          4.4 สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนดและรวมภาระงานอื่นๆ ไม่เกิน 18 คาบ/สัปดาห์
          4.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ทางอีเมล siriwan@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th (ส่งทั้ง 2 อีเมล) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
          เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด
          6.1  หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ
          6.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไม่เกิน 1 ปี จำนวน  2  ใบ
          6.3  หนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
          6.4  บัตรประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
          6.5  หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ หรือหลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS  จำนวน  1  ฉบับ
          6.6  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ
          6.7  หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม
          6.8  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุลทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7.  การยื่นใบสมัคร
           7.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสาร ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล siriwan@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th (ส่งทั้ง 2 อีเมล)
          7.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่บอร์ดติดประกาศและทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th

อ่านประกาศเพิ่มเติม

   ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้าง โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

   ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้