ขอบเขตของงาน TOR พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิสิกส์ 1 และฟิสิกส์ 2 (ดาราศาสตร์) จำนวน 2 ห้อง

Last updated: 2021-10-25  |  375 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอบเขตของงาน TOR พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิสิกส์ 1 และฟิสิกส์ 2 (ดาราศาสตร์) จำนวน 2 ห้อง

        โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิสิกส์ 1 และฟิสิกส์ 2 (ดาราศาสตร์) จำนวน 2 ห้อง ตามเทศบัญญัติรายจ่าย ค่าวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมรรายละเอียดดังแบบ

ดาวน์โหลด TOR

Powered by MakeWebEasy.com