ขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงพัฒนาห้อง 6 ห้อง

Last updated: 25 ต.ค. 2564  |  856 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงพัฒนาห้อง 6 ห้อง

       เนื่องจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องศูยน์สื่อภาษาต่างประเทศ ชั้น 6 ห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ห้องศูนย์สังคมและห้แงปฏิบะติการจริยกรรม, ห้องศูนย์สื่อวัฒนธรรมไทย, ห้องกรรมบริหารงบประมาณฯ, ห้องวัฒนธรรมจีน เป็นจำนวน 6 หัอง ขอประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องทั้ง 6 ห้องตามเอกสารแบบ

ดาวน์โหลด TOR

Powered by MakeWebEasy.com