คืนเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Last updated: 9 ส.ค. 2564  |  6363 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คืนเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงมีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กรณีที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงขอประกาศคืนค่ากิจกรรมกีฬาสี เงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และสนับสนุนค่า Internetเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน  ดังนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com