ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564

Last updated: 8 ก.ค. 2564  |  778 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564

          ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี   เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา  2564  ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน  1  อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น
          บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

กำหนดการสอบ
             ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังนี้
             -  วันที่  8 กรกฎาคม 2564   เวลา  09.00  น.   สอบปฏิบัติ โดยการสอบออนไลน์
             -  วันที่  9 กรกฎาคม 2564    ประกาศผลการคัดเลือก

******บัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว******

Powered by MakeWebEasy.com