รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  5705 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)  ปีการศึกษา  2564

       ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา Native speaker)  โครงการห้องเรียนพิเศษ (IEP) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน  2  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
          1.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
               ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564  และจะได้รับการพิจารณาการจ้าง
ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
               1.1. ครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา Native speaker)  สำหรับผู้ที่มีใบรับรอง TEFL  
เดือนละ  50,000  บาท และสำหรับผู้ที่ไม่มีใบรับรอง TEFL เดือนละ  55,000  บาท จำนวน 2 อัตรา
          2.  ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน ๑๘ คาบ/สัปดาห์
          3.  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          4.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
               4.1 เป็นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา Native speaker หรือใกล้เคียงเจ้าของภาษา
               4.2 สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
               4.3 อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี        
               4.4 สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอื่นๆ ไม่เกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห์
               4.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
          5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564  ณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น  เว้นวันหยุดราชการ

******** อ่านประกาศเพิ่ม ********

------------------------------------------------------

The IEP at Horwang Nonthaburi School (Parked) is currently looking for 2 enthusiastic, dynamic, well-qualified, and committed  NATIVE English teachers. Working starts on the 1st of July 2021.

Accepting Resume starts on June 22- 25, 2021. Shortlisted applicants will be invited for an interview and demonstration on the 28 via email or phone call The result will be on the next day.
Qualifications
* NES ( UK, USA, S.Africa) or any other countries that use English as their first language.
* 3 — 4 year teaching experience ( preferably)
* Degree holder ( for a work permit and visa purposes)
* Ideally, already in Thailand.
* No record of improper behavior.

Remunerations
* 45k baht– 50k baht compensation (negotiable depends on qualifications)
* 11–month–renewable contract
* 16 – 18 periods a week

Duties and Responsibilities
* be in school at 7:30 am out at 4:30 pm
* planning, preparing, and delivering lessons
* preparing teaching materials
* preparing midterm and final exam
* responsible for the academic progress of the students
* helping students improve their listening, speaking, reading, and writing skills via individual
  and group sessions ( once a week)
* checking and assessing student’s work
* training students for competition
* attending school-social events (if necessary)

Note: CV, Passport Profile/visa page, Diploma, etc. should be sent to the email provided, as a pdf.
We are glad to welcome you to our student-centered and friendly-environment school.


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้