ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 มารายงานตัวและมอบตัว

Last updated: 2021-05-31  |  2964 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2564 มารายงานตัวและมอบตัว

      ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีได้ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบตัวในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนสละสิทธิ์ จึงประกาศเรียกนักเรียนในลําดับสํารองให้มารายงานตัว และมอบตัวในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องทะเบียน-วัดผล ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามรายชื่อดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com