ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  15503 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

   ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แยกตามประเภทการสอบ ดังนี้

  นักเรียนประเภทโควตา (คลิกเพื่อดูผล)

  นักเรียนประเภททั่วไปและประเภทเงื่อนไขพิเศษ (คลิกเพื่อดูผล)

  สำหรับผู้ที่สอบได้

   1. ผู้ที่สอบได้ตามประกาศนี้ให้มารายงานตัว มอบตัว และชำระเงินค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ลานโดม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตามกำหนด ดังนี้

 *** รายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียนจะประกาศให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.hwn.ac.th ***

สำหรับผู้ที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้


   2. กรณีมีผู้สละสิทธิ์ โรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จะติดต่อนักเรียนที่มีรายชื่อสำรอง โดยเรียงตามลำดับที่ในประกาศ

   3. ให้นักเรียนเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัว ดังนี้
       3.1 ใบมอบตัวนักเรียน (กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ะและพิมพ์ใบมอบตัวได้จากหน้าเว็บไซต์รับสมัคร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 เป็นต้นไป ลิงค์เว็บไซต์ https://reg.thaischool.info/hwn2)
       3.2 สำเนาใบ ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
       3.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
       3.4 ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำมายื่นในวันรับหนังสือเรียนและมอบตัว 
       3.5 เอกสารอื่น ๆ (เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลฯ) เอกสารสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
หมายเหตุ ผู้ปกครองต้องลงนามสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ และโรงเรียนจะเก็บเอกสาร
เฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น


   4. ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ
 

 

 5. ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
      5.1 การเตรียมเงินและหลักฐานมอบตัวต่าง ๆ ควรจัดเตรียมให้พร้อมและครบถ้วนก่อนถึงบริเวณมอบตัว
      5.2 นักเรียนสามารถแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น
      5.3 นั่งตามแถวประจำห้องเรียนตามเก้าอี้ โดยรักษาระยะห่างทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดอนุญาตให้นักเรียน พร้อมทั้งผู้ปกครองเข้ามายังบริเวณลานโดมได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น
      5.5 การดำเนินการมอบตัวดังนี้
          - ส่งหลักฐานเอกสารการมอบตัว
          - ชำระเงินตามรายการดังนี้
             ชำระเงินบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียยตามตารางด่านล่าง)

             ชำระเงินค่าสมาคมฯ คนละ 300 บาท พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
             ชำระเงินค่ากิจกรรมกีฬาสี คนละ 200 บาท พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
          - นักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน 
          - รับหนังสือเรียนและสมุด
          - ซื้ออุปกรณ์การเรียน (ชุดพละ กระเป๋า สายคล้องคอฯ)

   6. ข้อปฏิบัติอื่น ๆ 
      6.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน 450 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท รวมเป็นเงิน 660 บาท
      6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท รวมเป็นเงิน 730 บาท
      6.3 มีจำหน่ายชุดนักเรียนวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 และ 29-30 พฤษภาคม 2564 ส่วนชุดพละ สินค้าสวัสดิการโรงเรียนมีจำนวน วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 และ 29-30 พฤษภาคม 2564

   7. ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
      ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 300 บาท (ให้ดำเนินการพิมพ์มาจากบ้านแล้วนำมาส่งวันรับหนังสือและมอบตัว)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้