มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโนนา (COVID -19)

Last updated: 2021-10-25  |  2125 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโนนา (COVID -19)

มาตรการก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา (COVID -19)
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด และนอกเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ให้นำนักเรียนเดินทางกลับมาในพื้นที่ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
กักตัว 14 วัน เฝ้าระวังและดูอาการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา (COVID -19) 
ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

Powered by MakeWebEasy.com