ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.2  เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนมุ่งเน้นภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-03-11  |  1345 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.2  เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนมุ่งเน้นภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

          ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนแผนการเรียนมุ่งเน้นภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเรียนต่อเนื่องจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แล้วนั้น

          บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ ฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือกดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com