ประกาศนักเรียน โควตา ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-03-18  |  6363 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศนักเรียน โควตา ปีการศึกษา 2564

        รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนปกติประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2564

      ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ห้องเรียนปกติและห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา) นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติ ดังนี้
     1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ให้ยืนยันสิทธิ์รับโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ(โควตา) วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องแนะแนว ชั้น 2 ด้วยตนเอง
     2. ทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาประจำแผนการเรียน และยืนยันสิทธิ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่เข้าสอบตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
     3. มอบตัวและชำระเงิน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Powered by MakeWebEasy.com