ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-04-24  |  33722 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

      
      เนื่องจากมีประกาศจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เลขที่คำสั่ง ศธ. ๐๔๐๐๖/ว๑๒๘๔ เรื่อง การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว ดังนี้ ......อ่านประกาศต่อ....

 

Powered by MakeWebEasy.com