โครงการห้องเรียนพิเศษ
image
image
นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
image
นางสาววรรธนันท์  กิติคุณานนท์
ประสานงานครูชาวต่างชาติ
image
นางสาวโศรดา  ยศวิชัย
ฝ่ายธุรการโครงการ
image
นายศิรภพ  อาจใหญ่
ฝ่ายเทคโนโลยี

Intensive Program (IP)
image
นางสาวพิชชาภา  ผกาผล
หัวหน้าโครงการห้องเรียน IP
image
นางสาวชนกกมล  ลาภหลาย
รองหัวหน้าโครงการห้องเรียน IP 
image
image
image
image
image
Intensive English Program (IEP)
image
image
image
image
Intensive Chinese Program (ICP)
image
image
image
image
Intensive Japanese Program (IJP)
image
image
ครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ
image
Editho S. Reyes JR.
image
Earl Bonn C. Sadio
image
Hassan   Mohsin
image
Josephine Agrimano
image
Christine T.Sapitula
image
Rudy JR Pacanan
image
Ryan Bentuzal Aguilar
Powered by MakeWebEasy.com