เพลงประจำโรงเรียน

image
เพลงมาร์ช
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (นมร.ห.ว.น.)

 คำร้อง : จินตนา กัมพูพงศ์
ทำนอง : ปิตินันท์ ตุลยประโยชน์

นวมินทราชินูทิศ      หอวังนนท์สถิตย์เป็นอนุสรณ์
แด่องค์พระราชินีเป็นศรีนคร     ชื่อเสียงลือขจรเพราะพระบารมี
นวมินทร์วิชากล้าแกร่ง      การกีฬาเข้มแข็งสมศักดิ์ศรี
ลูกนวมินทร์ทุกคนกระทำดี      พร้อมพลีพัฒนาสถาบัน
น้ำตาลสายเลือดเข้มข้น      เราน้องพี่อดทนสร้างสรรค์
สุภาพเคารพครูรู้ฟังกัน      ประหยัดขยันสามัคคีมีน้ำใจ
เหลืองอร่ามงามเด่นเป็นขวัญ      จิตมั่นกตัญญูเป็นใหญ่
ยุติธรรมสัตย์ซื่อถือวินัย      ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์
ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา      คติพจน์ล้ำค่าจงกล่าวขาน
เตือนใจปฏิบัตินานเท่านาน      ก่อเกียรติตระการหอวังนนท์
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
เพลง สดุดีพระแม่เจ้า
 
    องค์ราชินีนั้นเป็นศรีสง่า   ชาวประชาขอเทิดพระแม่ขวัญ
พระบารมีควรคู่ขวัญราชัน   ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวันท์สดุดี
ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์   ทรงประพาสเยี่ยมเยียนทุกถิ่นที่
ออกตกเหนือใต้ทรงรักใคร่ปรานี   สร้างสัมพันธ์น้องพี่ผองเราสุขสันต์
อ่า องค์พระราชินีศรีหล้า   หลั่งเมตตาประทานแด่ชนทุกชั้น
จะจนหรือมีใช่ศักดิ์ศรีต่างกัน  ด้วยพระทัยตั้งมั่นเหมือนดั่งมารดร
องค์ราชินีนั้นเป็นศรีสง่า   พระจริยางดงามเมื่อสโมสร
เป็นขัตติยะเป็นมิ่งขวัญนิกร  ขอถวายพระพรขอสดุดี
image
image
เพลงสดุดีมหาราชินี
 
  ข้าวรพุทธเจ้า   ข้าขอน้อมเกล้ากราบลงแทบพระบาท
สมเด็จองค์บรมพระราชินีนาถ   ผู้ทรงมีพระราชภาระกิจเพื่อไทย
จวบสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา   ผองเราชาวประชารวมพร้อมน้อมใจ
ถวายพระพรทั้งสี่แด่พระราชินีของไทย   ทุกสมัยให้ทรงสำราญ

** ข้าวรพุทธเจ้า   ข้าขอน้อมเกล้ากราบลงแทบพระบาท
สมเด็จองค์บรมพระราชินีนาถ   ผู้ทรงมีพระราชภาระกิจเพื่อไทย
จวบสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาท   ผองเราชาวประชารวมพร้อมน้อมใจ
ถวายพระพรทั้งสี่แด่พระราชินีของไทย   ทุกสมัยให้ทรงสำราญ
ทรงพระเจริญพระชนม์ให้เกินหมื่นปี

ข้าวรพุทธเจ้า   ปกป้องผองเราเหล่าชาวประชาสุขศานติ์
คู่ไทยชั่วนิรันดร์กาล   คู่โพธิ์สมภารองค์มหาราชา
ข้าวรพุทธเจ้า   อุ่นใจผองเราทั่วไทยแสนสุขอุรา
พระประสงค์สิ่งใดตั้งพระทัยหมายปรารถนา   ได้ดังฝันทันตาเถิดเอย

** ข้าวรพุทธเจ้า   ปกป้องผองเราเหล่าชาวประชาสุขศานติ์
คู่ไทยชั่วนิรันดร์กาล   คู่โพธิ์สมภารองค์มหาราชา
ข้าวรพุทธเจ้า   อุ่นใจผองเราทั่วไทยแสนสุขอุรา
พระประสงค์สิ่งใดตั้งพระทัยหมายปรารถนา   ได้ดังฝันทันตาเถิดเอย.
Powered by MakeWebEasy.com