สำนักอำนวยการ
image
image
นายรังสิมันต์  ยาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานสำนักอำนวยการ
image
นายอนิวรรต  จันทร์เทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
image
นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ
image
นายเชิดศักดิ์ ทองสิงห์
image
นายธนกร หงษ์วิหค
image
นายสุภาพ พฤกษ์สุวรรณ์
image
นายภาคภูมิ ทรัพย์อร่าม
image
นางสาวพุทธิกันย์ ประคัลภ์พงศ์
image
 นางสาวสุพาสนา ศิริเลิศ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ
นายสุภาพ   พฤกษ์สุวรรณ์
นายภาคภูมิ   ทรัพย์อร่าม
Powered by MakeWebEasy.com