วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  คติพจน์
สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญญํ  ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา

  วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์พัฒนานวัตกร

  พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร เพื่อสร้างนวัตกร สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชา
3. พัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ และสามารถจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา Internet of Think (IOT)
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการ
6. บริหารองค์กรด้วย HWN 5G MODEL

  เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา Internet of Think (IOT)
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการ
6. บริหารองค์กรด้วย HWN 5G MODEL

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้