กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image

วิทยาศาสตร์

image
นายนาวิน มดตะน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางนภัสวรรณ นามวงษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  แฟ้มสะสมผลงาน 
image
นางสาวชนกกมล ลาภหลาย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางกิตติมา ธีรสรเดช
image
นางมาลิสา เครือเนตร
    แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางกุลกาญจน์ ชัยขรรค์เมือง
image
นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ
image
นางสาวชลิสรา ทรัพย์เกษร์วงษ์
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางสาวกนกนันท์ ก้านทอง
image
นางจิราพร ญานเพิ่ม
   แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางสาวสุคนธา บุญลือ
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางสาวสุวิมล อนันต์ทวีรัชต์
image
นางสาวพิชชาภา ผกาผล
image
นางสาวพัชรินทร์ หยกพิทักษ์โชค
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
 นางสาวสิริกรณ์ สร้อยศิรินุกูล
image
นางสาวพิสมัย ขันโมลี
image
นายอนุวัตร สารใจ
image
นางสาวรังสิกุล ศิริรังษี
image
นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
  แฟ้มสะสมผลงา
image
นายพีรเจตน์ ตั้งวงษ์เลิศ
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้น
image
นางสาวนนทพร มงคลสกุลฤทธิ์
image
นางสาวพิกุลทอง จรูญแสง
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
นายณัฐวีร์ ทัพศรีสวัสดิ์
image

นายเจตนิพิฐ โกษาผล
  แฟ้มสะสมผลงาน

image
นายวุฒิชัย​ ลังกาพินธุ์
image
Mr. Jingky Villanueva Marquez

เทคโนโลยี

image
นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข
หัวหน้ากลุ่มวิชา
  แฟ้มสะสมผลงาน   
image
นายวรรณชัย คมขำ
รองหัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นายชโลทร เอี่ยมโวทาน
image
นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ
  แฟ้มสะสมผลงาน 
image
นางสาวธฤตมล จดชัยภูมิ
   แฟ้มสะสมผลงาน 
image
นางสาวปัทมา บุญยวรรณ
image
นางสาววัลยา  สิงห์แก้ว
image
นายสถาพร มอญวัด
image
นายกิตติศักดิ์ นาคหัสดี
  แฟ้มสะสมผลงาน
image
นางสาวญาณี ชีพนุรัตน์
image
สิบเอกอนุสรณ์ พงษ์รัตน์
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้