ผู้บริหาร
image
นายรังสิมันต์  ยาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
image
นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
image
นางสาวตติยา  อ่วมสอาด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
image
นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
image
นางปาลิดา  ยงทวี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและแผนงาน
Powered by MakeWebEasy.com