ผู้บริหาร
image
นายรังสิมันต์ ยาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
image
นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
image
นางรำไพ   พงษากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
image
นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการบริหารบุคคล
งบประมาณ และแผนงาน
image
นายสุชิน  ฟักสังข์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
Powered by MakeWebEasy.com