ความเป็นมา  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ได้ประกาศตั้งขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2535 โดยกรมสามัญศึกษาได้กำหนดโครงการจัดตั้งโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาศ เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถาน ให้อนุชนรุ่นหลังได้ รำลึกคุณความดี พระองค์ท่านสืบไปอีกทั้งเป็นจุดสกัดไม่ให้นักเรียนในเขตปริมณฑลเข้าไปเรียนในเขต กรุงเทพมหานคร ส่วนใน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

  การเตรียมการก่อตั้งโรงเรียน โดยนายโกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ได้มอบหมาย นายกว้าง รอบคอบ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ดำเนินการประสานการ ก่อตั้งและได้ติดต่อ ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณหนองสามสาม ถนนศรีสมาน ติดทางเข้าสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยกรมชลประทานปากเกร็ด และ นายดิเรก ถึงฝั่ง นายอำเภอปากเกร็ด การถมที่ดิน ในบริเวณก่อสร้าง โดยนายล่ำ สุขใจ มีคหบดีประชาชน ร่วมบริจาคทรัพย์ในการดำเนินการ 9 ล้านบาท สมทบกับงบประมาณทางราชการใช้ชื่อ โรงเรียนตามที่ได้รับพระราชทานว่า "นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี"


"นวมินทราชินูทิศ" นามนี้พระราชทาน
   ตามที่มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ขอพระราชานุญาตใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ว่า "โรงเรียนมัธยมสิริกิติ์" หรือ "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก และเขตปริมณฑล จำนวน 9 โรง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปีที่ 2535 ส่วนจะพระราชทาน ชื่อหนึ่งชื่อใดนั้น สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ"

" หอวังนนท์ สถานก่อเกื้อ "
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้รับคำนำหน้าโรงเรียนว่า "นวมินทราชินูทิศ" ตามด้วยโรงเรียนพี่เลี้ยง (ขณะนั้น) คือโรงเรียนหอวัง จึงมีชื่อว่า "นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี"

"พระนามภิไธยย่อ สก สัญลักษณ์ งามสง่า"
   สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ - เป็นรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มีอักษรกำกับสองแถว แถวบนเป็นรูปโค้ง มีข้อความว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" แถวล่างเป็นแนวขวางตรง มีข้อความว่า "หอวัง นนทบุรี" ซึ่งใช้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยได้พระราชทานนามนำหน้าว่า "นวมินทราชินูทิศ"
"สืบสานพระราชปณิธานการศึกษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
   คำขวัญ : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสารงานพระราชดำริ
   คติพจน์ : สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ผู้ฟังดี ย่อมเกิดปัญญา
   อัตลักษณ์ : เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้