กลุ่มบริหารงบประมาณ
image
image
นางสาวปาลิดา ยงทวี
รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณและแผนงาน
งานสารบรรณ

นางสาวสุภาลักษมี   จันทุมมา
การเงินและบัญชี
image
image
image
image
image
image
งานพัสดุและสินทรัพย์
image
image
image
งานแผนงาน
image
image
image
image
งานควบคุมภายใน
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com