สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562---------------------------------------------------------------------- โครงการห้องเรียนพิเศษได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทค....

อ่านต่อ

คู่มือ การใช้ MY Office school

คู่มือระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันที่ 11 และ 13 ธันวาคม 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันที่ 12 , 14 และ 17 ธันวาคม 2561***ให้นักเรียนมาสอบในวันที่กำหนด ส่วนตารางสอบใช้ตารางสอบเดิม***---------------------------------------------------------------ตารางสอบ มั....

อ่านต่อ
ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ลำดับกิจกรรมวัน เวลาที่แข่งขันสถานที่1การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ต้น24 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3(2302 , 2304)2การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย23 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น....

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (....ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ
เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7รายงาน....

อ่านต่อ
ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. กลุ่มสาระฯ สขศึกาาและพลศึกษา 1 อัตรา2. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 1 อัตร....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินมั้งสิ้น 2,296,000.00 บ....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนกลุ่มวิชาธุรกิจตารางสอนกลุ่มวิชาคหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาจีนตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 5มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3 (.......อ่านเพิ่มเติมที่นี่.......)

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

อ่านต่อ

กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)

คำชี้แจงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง กลุ่มละประมาน 8-10 คนไม่จำกัดระดับชั้นโดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม2. นักเรียนเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้3. ดำเนินงานตามโครงการ เก็บภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองการทำกิจกรรมขณะดำเนินการ ด้วยจากหน่....

อ่านต่อ

งานวิจัย

โหลดแบบฟอร์มที่นี่---------------------------------------------------1. เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนใช้จริง 2561 (...ดาวน์โหลด...)2. เค้าโครงวิจัย 2561 (...ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ

กิจการนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม กบร.1 แบบสอบถามนักเรียนรายบุคคลกบร.2 แบบประเมินตนเองกบร.3 แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.6 แบบคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.7 เยี่ยมบ้านนักเรียนกบร.11 แบบรายงานการดำเนินงานสัปดาห์ ศธ.เยี่ยมบ้านปค.1 แบบบันทึกการตัดคะแนนพฤติกรรมปค.3 ใบรับรองความปร....

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

 

สอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.ค. 61ดูตารางสอบกลางภาค

อ่านต่อ

ประกวดราคาโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,320,295 บาท ตามรายการดังนี้.......อ่านประกาศทั้งหมด.......

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 

อ่านรานละเอียด1.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ2.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีอ่านรายละเอียด...โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์.....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางสอนกลุ่มสาระการงานฯตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาตารางสอนกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์ตารางสอนงานแนะแนวตารางสอนงานห้องสมุด

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตราปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องเรียนพิเศษ จำนวน1 อัตรา2. เจ้าหน้าที่วิจัย ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน1 อัตรา3. เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคลและงบแระมาณ จำนวน1 อัตรา4. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ , เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล , ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย....ดูรายชื่อที่นี่......

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนห้องเรียนโรางการพิเศษ IP และ IEP ปีการศึกษา 2561 ....อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เปิดรับ 18-23 เมษายน 2561 โหลด : ประกาศการรับสมัคร โหลด : ใบสมัคร

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรอง-----------------------------------------------------------------------ชั้นมัธยมศึกษา....

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Onlin

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 1คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 2

อ่านต่อ
กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 ว.ด.ป.ภาคเวลารายละเอียด6 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.47 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.18 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่สมัครสอบ และห้องสอบ ดังนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายชื่อนักเรียนที่นี่ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ คณะกรรคมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 273 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อและแผนการเรียนต่างๆ ต่อไปนี้รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา....ดาว์นโหลดประกาศ.....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ IP ม.1.....)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง IP ม.1.....)------------....

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561--------------------------------------------------------------หลักการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนา....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561ห้องเรียนพิเศษ IP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IP ม.4ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4

อ่านต่อ

สารสนเทศโรงเรียน

หนังสือสารสนเทศปี 2559 หนังสือสารสนเทศเทอม 1 ปี 2560

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่นี่.......ดาวน์โหลด.......

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่.......ดาวน์โหลด.........

อ่านต่อ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรมเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๑ม. ๒ม. ๓ม. ๔ – ๖—กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๒๔๐(๖ นก.) คณิ....

อ่านต่อ
รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสา....

อ่านต่อ
English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN15th – 24th April 2018 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สร้างโปรแกรม 7 คืน 9 วัน สำหรับบุตร-หลานของท่าน เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ปร....

อ่านต่อ
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ห้อง 2209 (สพม. และ ขยายโอกาส ม.1-3)Processor: Intel® Core™ i5-6600 3.31 GHzRam 8 GB DDR4HDD 1.000 GB (7.200 U/min)ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 (16:9)ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro (64 Bit)โปรแกรมในเครื่องAdobe Photoshop CC 2014Ad....

อ่านต่อ
โปรแกรมระบบเก็บข้อสอบ หอวังนนท์

โปรแกรมระบบเก็บข้อสอบ หอวังนนท์

โปรแกรมระบบเก็บข้อสอบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีDownload : คู่มือโปรแกรมระบบเก็บข้อสอบDownload : โปรแกรม hots

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัคร - วันที่ 7 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์หลักฐานการสมัคร - ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของโรงเรียน พร้อมติดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน - เงินค่าสมัครสอบ Pre-exam จำนวน 250 บาทประกาศรายชื่อและเลขท....

อ่านต่อ
H.W.N. แบบประเมิน

H.W.N. แบบประเมิน

การประเมินแบบฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ ผู้ที่ประเมิน จะต้องใช้ Email (..............@hwn.ac.th) ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้นเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น ( std12345@hwn.ac.th ).....@gmail.com/.....@hotmail.com/ อื่นๆ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้Email 1 คน สามารถให้คะแนนได้เพียง 1 ครั้ง ต่อครูผู้สอนถ้ายังไม่มี....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 /2560

กลุ่มสาระฯ คณิคศาสตร์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร1.เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ2.ช่างทั่วไป3.ครูอัตราจ้างภาษาไทย โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

STAR STEMS

 

ดาวน์โหลด STAR STEMS ปฏิทินการสอนดาวน์โหลด แบบประเมินโครงงานดาวน์โหลด แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน

อ่านต่อ

กรอกข้อมูลครูดีเด่น/นักเรียนดีเด่น

Link กรอกข้อมูลครูดีเด่นLink กรอกข้อมูลนักเรียนดีเด่น

อ่านต่อ

แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS

PDF แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....MS WORD แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....

อ่านต่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6------------------------------------------ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดและแก้ไขปั....

อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งมีครูที่ได้รับการประเมิน 4 ท่าน ดังนี้1.นางภษพอน ประเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี2. นางกิตติมา ธีรสรเดช โรงเ....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แบบฟอร์มการศึกษาตอ

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของขาราชการและลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเร....

อ่านต่อ
การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

คู่มือการใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBookใช้งาน ห้องสมุดออนไลน์โหลด Application

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน ปีการศึกษา 2560

โหลดเอกสาร : รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน

อ่านต่อ
รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

อ่านต่อ

ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09,ผง.10

 

ดาวน์โหลด ผง.09 แบบฟอร์มการขออนุญาตดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09ดาวน์โหลด ผง.10 โหลดตาราง การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมผง.10

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.2รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.3 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.4 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.5 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา-2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา-2560

อ่านต่อ
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 

กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2560 (พิธีซ้อม)พิธีซ้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 07.30 - 12.00 น. พิธีซ้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 12.00 - 16.30 น. -----------....

อ่านต่อ

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โหลดแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.3 รายชื่อนักเรียน ที่ไม่จบพร้อมรุ่น ม.6

อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ด้วยโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบอารร้านค้าโรงอาหารประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจำหน่ายในโรงเรียน บัดนี้โรงเรียนได้คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเรียบร้อยแล้ว และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้อ่านประกาศเพิ่มเติ....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 400 คน 1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยการสอบคัดเลือกและผลคะแนน O-NET จำนวน 128 คน 2. นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกและผลคะแนน O-NET จำนวน 192 คน 3. นักเรียนความสามารถพิเศษ ดนตรีและศิลปะ ....

อ่านต่อ
เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

โหลดเอกสารได้ที่นี่เค้าโครงการจัดการเรียนรู้

อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจำหน่ายในโรงเรียน เป็นเวลา 1 ปี ( 2 ภาคเรียน) ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและระเบียบการที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร : การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิเข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ IP , IEP

ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิเข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ IP , IEP

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IP และ IEP สอบวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560โหลดเอกสาร : เลขที่นั่งสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IP และ IEP สอบวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560โหลดเอกสาร : เลขที่นั่งสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนกรณีพิเศษ (โควต้า) โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนกรณีพิเศษ (โควต้า) โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี (Intensive Program) และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Intensive English Program) ทางโครงการฯ ประกาศให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนทั่ว....

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English & Culture Learning Experience Camp in Hong Kong - South Korea

รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English & Culture Learning Experience Camp in Hong Kong - South Korea

รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English & Culture Learning Experience Camp in Hong Kong - South Koreaค่าร่วมโครงการ คนละ 38,500 บาท รวมทุกอย่างแล้วเป้นเวลา 9 วัน 7 คืน***สนใจติดต่อครูกลุ่มสาระฯ ภาาาต่างประเทศทุกท่าน หรือ โทร 0898924433 (ครูนิรมล)

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25591. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 23. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 34. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 45. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 56. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ผลการสอบคัดเลือก Pre-Exam เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (IP) และ (IEP)

ผลการสอบคัดเลือก Pre-Exam เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (IP) และ (IEP)

ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (Intensive Program) และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Intensive English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ทางโครงดารห้องเรียนพิเศษ จึงจัดโครงการทดลองสอบคัดเลือ....

อ่านต่อ
งานแนะแนวพานักเรียนรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานแนะแนวพานักเรียนรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานแนะแนวพานักเรียนรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560-------------------------------------------------------------------------------------------นางสาววาสิตา มีมาได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนางสาวชลลดา โภคะอุดมทรัพย์ได้ร....

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนที่เรียนภาษาจีนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งขัน “ศึกประลองยุทธ ตรุษจีนหอวังนนท์ 2017”

ขอเชิญชวนนักเรียนที่เรียนภาษาจีนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งขัน “ศึกประลองยุทธ ตรุษจีนหอวังนนท์ 2017”

โดยการแข่งขั้นจะแบ่งเป็นระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่การแข่งขันร้องเพลงอาลัยพ่อหลวงเวอร์ชั่นภาษาจีนการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “หนีห่าวตรุษจีน”การแข่งขันอ่านพินอินการแข่งขั้นท่างบทกวีจีนการแข่งขั้นคัดลายมือนักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นักเ....

อ่านต่อ
ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่-9-มีนาคม-2559-วันเดินทางขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองค่ำคืนนี้พักที่โรงแรม-Fuji-Garden-Hotelวันที่-10-มีนาคม-2559-ถึงสนามบินนาริตะ-ประเทศญี่ปุ่นวันที่-11-มีนาคม-2559-หิมะโปรยตั้งแต่เมื่อคืนเตรียมตัวกลับประเทศไทย

อ่านต่อ
 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ IP , IEP ปีการศึกษา 2560

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ IP , IEP ปีการศึกษา 2560

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความ....

อ่านต่อ
จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
รับสมัครทดสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (Pre-exam)

รับสมัครทดสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (Pre-exam)

โครงการทดสอบคัดเลือก ( Pre-Exam) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โครงการห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีความสำคัญของการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จะเห็นว่าการศึกษามีความหมายคือเป็นการพัฒนาอง....

อ่านต่อ

กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559

ดาวน์โหลด ปกกิจกรรมชุมนุม2559 ป้ายไวนิลชุมนุม

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 /2559

กลุ่มสาระฯ คณิคศาสคร์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - ครูห้องเรียนพิเศษ - ครูต่างประเทศ - ภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ....

อ่านต่อ
กำหนดการการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 1.) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 1.1 วันที่ 9 พ.ย. 59 เวลา 8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน สถานที่แข่งขัน ห้องโสตท....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมายเหตุ : ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นตรวจสอบรายชื่อด้วยเนื่องจาก ไม่ได้เรียงลำดับห้อง

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ม.1 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ม.1 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ม.1 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559)วัน/เดือน/ปีรายการ16-22 ก.ย. 59สอบปลายภาคเรียนที่ 1/255925-28 ก.ย. 59นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (IP)เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่27-29 ก.ย. 59ม.1 เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายพงษ์ลดา มวกเหล็ก จ. สระบุรี2-4 ต.ค. 59นักเรียนห้องเร....

อ่านต่อ

ลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66http://www.central66.sillapa.net/sm-nbi2/

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ครบ 70%ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โหลดเอกสาร (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English Camp ต้งแต่วันนี้ - 15 ก.ย. 59

รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย English Camp ต้งแต่วันนี้ - 15 ก.ย. 59

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.1 - ม.6 จำนวนจำกัดติดต่อสอบถามได้ที่หมวดภาษาต่างประเทศ ห้อง SOUND LAB

อ่านต่อ
ใบลานักเรียน

ใบลานักเรียน

การลา1. การลากิจธุระในระหว่างเรียน ต้องมีจดหมายผู้ปกครองแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทราบ2. ลากิจ ต้องมีลายเซ็นขออนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง ให้ยื่นใบลาอย่างช้า ก่อนการลากิจ 1 วัน3. ลาป่วย เมื่อหายป่วยมาเรียนตามปกติในวันต้องนำจดหมายผู้ปกครองรับรองว่าป่วยจริงมาแสดงต่อครูที่ปรึกษา หรือกลุ่มการบริหา....

อ่านต่อ
นักเรียนพระราชทาน 2559

นักเรียนพระราชทาน 2559

ชื่อ - สกุล จิรญา ทิพยอำนาจสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีที่ตั้ง เลขที่ ๑๑๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑-๓ ....

อ่านต่อ
ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล“เทศบาลนครปากเกร็ดต้านยาเสพติด ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2559

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล“เทศบาลนครปากเกร็ดต้านยาเสพติด ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2559

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล“เทศบาลนครปากเกร็ดต้านยาเสพติด ประจำปี 2559”ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2559 (โหลดเอกสาร)-----------------------------------------------------------------------------------1. คำสั่ง เชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเทศบาลนครปากเกร็ด ต้านยาเสพติด ประจ....

อ่านต่อ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเทศบาลนครปากเกร็ด ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

1. คำสั่ง เชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเทศบาลนครปากเกร็ด ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ (โหลดเอกสาร)2. ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเทศบาลนครปากเกร็ด (โหลดเอกสาร)

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประวัติ MR.& MISS. หอวังนนท์ ปี 2559

ประวัติ MR.& MISS. หอวังนนท์ ปี 2559ชื่อ นายธวัชชัย ชิณศรี สังกัดคณะสี่ อินทนิลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูที่ปรึกษา ครูธานินทร์ สุริยวงษ์ และ ครูญาณิศา อัศวทรงพลผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับเพชรราชพฤกษ์ ด้านวิชาการความสามารถพิเศษวอลเลย์บอล , ฟุตบอล , ขลุ่ยชื่อ นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิ์....

อ่านต่อ
ผลคะแนนของนักเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นม.1 แลม.4

ผลคะแนนของนักเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นม.1 แลม.4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1....

อ่านต่อ
ประกาศผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล

ประกาศผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล

ประกาศผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล กลุ่มการบริหการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 ตามที่โรงเรียนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล กลุ่มการบริหการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลด....

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สอบราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สอบราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สอบราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี อ่านประกาศ คลิกที่นี่ (Download)

อ่านต่อ
กำหนดสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่จบการศึกษา 2558 ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน - วัดผล และสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2559

กำหนดสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่จบการศึกษา 2558 ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน - วัดผล และสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่จบการศึกษา ติดต่อที่ห้องทะเบียน - วัดผล และสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2559 โหลดรายชื่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่จบการศึกษา

อ่านต่อ
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล ปีการศึกษา 2559

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล ปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล ปีการศึกษา 2559 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก....

อ่านต่อ
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศ฿กษา ปีการศึกษา 2559

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศ฿กษา ปีการศึกษา 2559

 

งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำเอกสารการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกาาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกาา พ.ศ. 2559 ดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559)

อ่านต่อ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเรียนรับทุนการศึกษาระยะยาว (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) โดยคัดเลือกจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเรียนรับทุนการศึกษาระยะยาว (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) โดยคัดเลือกจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอแสดงความยินดีนางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาไชยพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Intensive Program)นางสาวพิชญานิน สุขรัง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ นักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสต....

อ่านต่อ
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกกษา 2559

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกกษา 2559

 

กลุ่มสาระฯ คณิคศาสคร์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม - กลุ่มวิชาคหกรรม - กลุ่มวิชาธรกิจ - กลุ่มว....

อ่านต่อ
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1-12ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/12ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/11ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/11ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/11ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/11

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2559

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงือนไขพิเศษ .... (โหลดเอกสาร).....<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป .... (โหลดเอกสาร).....<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการ .... (โหลดเอกสาร).....<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลดชั้นมัธยมศึกษาปีท....

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการพิจจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศผลการพิจจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559โหลดรายชื่อ <<<<< คลิกที่นี่

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 5มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ  Intensive Program (IP) และ Intensive English Program (IEP) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ Intensive Program (IP) และ Intensive English Program (IEP) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive Program (IP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive English Program (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Intensive Program (IP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Intensive English Program (IEP) โควตาห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IP และ IEP

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน << คลิดดาวน์โหลดประกาศเปลี่ยนแปลง รับรายงานตัวนักเรียน ม.3 (เดิม) ขึ้น ม. 4 ปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนจากวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Program (IP) และ Intensive English Program (IEP)

สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Program (IP) และ Intensive English Program (IEP)

สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Program (IP) และ Intensive English Program (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559ระดับชั้นประเภทการรับสมัครรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive Program (IP)215ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Intensive Engli....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวัล

รายชื่อนักเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวัล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่น รับรางวัล "เพชรราชพฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ประกอบคุณงามความดีในประเภทต่าง ๆ สมควรได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้อ่านต่อคลิกที่นี่.....ดาวน์โห....

อ่านต่อ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2560

 

คำชี้แจงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1. นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง กลุ่มละประมาน 8-10 คน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม2. นักเรียนเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรม3. ดำเนินงานตามโครงการ เก็บภาพหรือเอกสารรับรองขณะดำเนินการด้วย4. สรุปผลงานส่งคณะกรรมการเพื่อประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน5. นักเรีย....

อ่านต่อ
ปกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2559

ปกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2559

 

ปกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2559===== ดาวน์โหลดได้ที่นี่ =====คู่มือการจัดกิจกรรมกิจชุมนุม2559ใบงานชุมนุม2559

อ่านต่อ
กำหนดการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(E-Book)

กำหนดการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(E-Book)

 

กำหนดการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วันศุกร์ที่ ๒๙ มก....

อ่านต่อ
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมค่ายศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมค่ายศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนักเรียนที่สนใจจะเข้าค่ายศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 5 – 12 มีนาคม 2559เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน ค่าเข้าร่วมโครงการรวมทุกอย่างคนละ 37,500.- บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Soundlab ชั้น 6)โทร. 0....

อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่องสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตแจ้งสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ซื่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา....

อ่านต่อ
กำหนดการและตารางเรียนพิเศษวันเสาร์

กำหนดการและตารางเรียนพิเศษวันเสาร์

 

กำหนดการและตารางสอนพิเศษวันเสาร์<<< Download ตารางเรียนพิเศษวันเสาร์>>>

อ่านต่อ
ผลการแข่งขันกีฬาประเพณี “ หอวังนนท์เกมส์ ” ครั้งที่ 24

ผลการแข่งขันกีฬาประเพณี “ หอวังนนท์เกมส์ ” ครั้งที่ 24

ผลคะแนนการแข่งขันกีฬาประเพณี “ หอวังนนท์เกมส์ ” ครั้งที่ 24ผลการแข่งขันกีฬาประเพณี “ หอวังนนท์เกมส์ ” ครั้งที่ 24รูปกิจกรรมกีฬาสี

อ่านต่อ
เกณฑ์การแข่งขันพลังงานยาง

เกณฑ์การแข่งขันพลังงานยาง

เกณฑ์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม จากเกณฑ์ของสพฐ.1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)วัสดุที่สร้างลำตัวสามารถนำวัสดุที่เป็นแบบเส้นเข้ามาในสนามแข่งขันได้เลยยางวงใหญ่ใช้จากส่วนกลางเท่านั้นผู้แข่งขันปล่อย เครื่องบิน จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้เวลาเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ตัดส....

อ่านต่อ
ประกาศ การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255

ประกาศ การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ในวันที่ 29 ตุลา คม 2558 โรงเรียนได้แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ปกครองสามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (ไม่สามาร....

อ่านต่อ
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)

 

1. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์2. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์3. กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ4. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย5. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาจีน6. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ7. กลุ่มสาระฯ พละศึกษา8. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม - กลุ่มวิชาธุรกิจ - ก....

อ่านต่อ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)

 

ตารางเรียน-----------------------------------------------------------------------ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนวันเดินทางค่ายภาษาอังกฤษ

ประกาศเปลี่ยนวันเดินทางค่ายภาษาอังกฤษ

ประกาศจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นักเรียนที่สมัครเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ บ้านโกลเด้น จังหวันประจวบคีรีขันธ์ กำหนเดินทางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนวันเดินทางเป็น 13 - 15 ตุลาคม 2558 ติดต่อสอบถาม ครูนิรมล วุฒิวัณณ์ โทร 08-9892-4433

อ่านต่อ
รายชื่่อนักเรียนสอบตกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายชื่่อนักเรียนสอบตกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 28 ตุลาคม 2558 ปีการศึกษา 2558 20 - 21 กันยายน 2558 - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (1/11,1/12,2/11 และ 3/11) เข้าค่าย ณ หาดเตยงาม มารีน รีสอร์ท จ.ชลบุรี23 - 25 กันยายน 2558 ....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บต่ำกว่า 70%

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บต่ำกว่า 70%

ชั้นรหัสชื่อ - สกุลรหัสวิชา2/515760เด็กชายจินตภัทร์เสวีวัลลภI20101,จ22203,ศ22102,ท221012/515707เด็กหญิงอมราวดีปั้นไวI20101,จ22203,ส23102,ท221012/515729เด็กชายวิทวัสวงษ์สิริพันธุ์โสภาI20101,ท22101,จ22203,ส231022/515759เด็กชายจักรินเมืองนกI20101,ท22101,จ22203,ส231022/515378เด็กชายวสวัตติ์เลิศวรายุทธ์I....

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - จีน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - จีน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - จีน ณ มณฑลไห่หนาน ระหว่างวันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2558 เป็นเวลา 12 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการคนละ 28.000 บาทสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ครูนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน ห้องเรียนขงจื่อ

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2558

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2558

นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปี 25581. นางสาวพีรดา อะทาโส2. นางสาวรัตนาวดี ต้นทอง3. นางสาวอินทิรา ธิมาชัย

อ่านต่อ
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด“กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558”

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด“กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558”

 

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด“กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558”ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2558โหลดตารางการแข่งขัน ได้ที่นี่

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

1. ตารางสอบกลางภาค- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6-------------------------------------------------------------------------------------2. นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนติด 0,ร ค้างจากปีการศึกษา 2....

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนวิจัยจาก JSTP Nstda และเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนวิจัยจาก JSTP Nstda และเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี 2558

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) รุ่นที่ 18 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2558 รับทุน วิจัยสาขา วิทยาศาตร์การแพทย์ชื่อ – สกุล นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาไชยพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 11นักเรียนโปรแกรม โครงการส่....

อ่านต่อ
คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม 2558-2560

คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม 2558-2560

คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558-2560กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โหลดเอกสารได้ที่นี่คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม.docxคู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม.pdf

อ่านต่อ
ประกาศ ติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศ ติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ด้วยกลุ่มการบริหารวิชาการ จัดการติวเข้มเพื่อสร้างเสริมสัดยภาพทางวิชาการ (GAT ภาาาอังกฤษ)ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00น. ณ หอประชุมโรงเรียน โดยเป็นนักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - นักเรียนชั้น....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล

ประกาศรายชื่่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล

ประกาศรายชื่่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผลผู้ที่สอบผ่านลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 07.30 น. ณ ห้องธุรการ กลุ่มการบริหารงานบุคคลโหลดเอกสารได้ที่นี่ (Download)

อ่านต่อ
การจัดหลักสูตร (IS) ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

การจัดหลักสูตร (IS) ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

การจัดหลักสูตรของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การนำสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ไปพิจารณาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถดำเนินการได้ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา....

อ่านต่อ
บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน(MOU) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน(MOU) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

โหลดเอกสารได้ที่นี่บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียนโครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้

อ่านต่อ
ประกาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ประกาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำเอกสารการกำหนดค่าเป้าหมายตามมารตฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภานใน ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงลงประกาศตามเอกสารแนบต่อไปนี้ (การกำหนดค่าเป้าหมายตามมารตฐาน....

อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าเทอม และการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ประกาศ เรื่อง การชำระค่าเทอม และการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

การชำระค่าเทอม 1. ผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมผ่านธนาคารให้ชำระภายในวันที่ 31 พ.ค. 2558 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ใบชำระเงินค่าเทอมผ่านธนาคาร ติดต่อขอรับได้ที่งานการเงินของโรงเรียน--------------------------------------------------------------------เงินค่าอุปกรณ์และเคร....

อ่านต่อ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(แก้ไข)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(แก้ไข)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
นักเรียนที่มีผลการเรียนตก 0 , ร , มผ เรียนซ่อมเสริม 20 - 30 เม.ย. 58

นักเรียนที่มีผลการเรียนตก 0 , ร , มผ เรียนซ่อมเสริม 20 - 30 เม.ย. 58

นักเรียนที่มีผลการเรียนตก 0 , ร , มผให้มาเรียนซ่อมเสริม 20 - 30 เม.ย. 58ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6---------------------------------------------------------------------------------ตารางซ่อมเสริม (ช่วงเ....

อ่านต่อ
กำหนดรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

กำหนดรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

วันที่ 8 เมษายน 2558- เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง รับมอบตัว และลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันที่ 9 เมษายน 2558- เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง รับมอบตัว และลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วันที่ 2 พฤษภาคม 2558- เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง....

อ่านต่อ
นักเรียน ม.1-6 ผลการเรียนติดค้าง ปีการศึกษา 2557

นักเรียน ม.1-6 ผลการเรียนติดค้าง ปีการศึกษา 2557

 

นักเรียนที่ผลการเรียนติดค้างทั้งหมดที่ต้องมาติดต่อช่วงวันที่ 6 เมษายน 2558ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6---------------------------------------------------------------------....

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558--------------------------------------------------------------------------------------ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 8 ห้องเรียน (ยื่นความจำนงผ่านเว็บ....

อ่านต่อ
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2558ดูรายชื่อทั้งหมดที่นี่ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน

อ่านต่อ
ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนรอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนรอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2557ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive Programชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive English Program or Mini English Programชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Intensive Programชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Intensive English Program or Mini English Program

อ่านต่อ
ตารางข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557

ตารางข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557

ตารางข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 >>>>>>>>>> โหลด ตารางห้องสอบ <<<<<<<<<< ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัน/เดือน/ปีเวลาสอบวิชาที่สอบเวลาสอบจำนวนข้อสอบวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 255808.30 – 10.00 น.คณิตศาสตร์90 นาที30พัก 30 นาที10.30 &nda....

อ่านต่อ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗แข่งขันอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)-----------------------------------------------------------------------------------------------ดาวน์โหลดกำหนดการ >>>กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภ....

อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ

การรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ

ตารางรายชื่อห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive Programชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive English Program or Mini English Programชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Intensive Programชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Intensive English Program or Mini English Program-------------------------------------------------------------....

อ่านต่อ
ค่ายบูรณการภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์

ค่ายบูรณการภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์

 

ค่ายบูรณการภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ English Learning Experience Camp25 - 30 มีนาคม 2558 ……………………………………………………………&he....

อ่านต่อ
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี (IP) และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘------------------------------------------------------------------....

อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ ( IP,IEP)

กิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ ( IP,IEP)

 

17 – 19 มกราคม 2558 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( IP) เข้าค่าย บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ วังดุม เมาท์เทนแคมป์ รีสอร์ท อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ....

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารางห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารางห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารา....

อ่านต่อ
กำหนดการสอบกลางภาค และ กำหนดวันสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการสอบกลางภาค และ กำหนดวันสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557- ม.1 , ม. 2 และม. 3 สอบวันที่ 12 และ 14 ม.ค. 58- ม.4 , ม. 5 และม. 6 สอบวันที่ 9 ,13 และ 15 ม.ค. 58กำหนดวันสื่อสัมพันธ์บ้าน-รร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557- วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 0258 (บ่าย) ม.1 , ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 (เช้า) ม.2....

อ่านต่อ
การมอบเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

การมอบเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

การมอบเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการมอบเงินสนุับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงินจำนวน 210 บาทมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเงินจำนวน 230 บาท โรงเรียนได้มอบเงินให้แก่นักเรีย....

อ่านต่อ
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เยาวชนรุ่นใหม่” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี2557

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เยาวชนรุ่นใหม่” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี2557

 

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เยาวชนรุ่นใหม่” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี2557ระเบียบการ <<<<<< คลิกเพื่อโหลดเอกสารใบสมัคร <<<<<< คลิกเพื่อโหลดเอกสาร*หากไม่สามารถโหลดเอกสารใด้ ให้ติดตั้ง google chrome web browser และทำการโหลด....

อ่านต่อ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

 

1. เว็บ ระดับเขต http://central64.sillapa.net/sm-nbi2/ 2. เว็บ ระดับภาค http://www.central64.sillapa.net/ 3. เว็บ ระดับชาติ http://www.sillapa.net/ - เว็บ ระดับชาติ สพม. http://art64.sillapa.net/sm-nation/4. แผนผังอาคารเรียนที่ใช้สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม - แผนผังอาคาร 1 -แผนผังอา....

อ่านต่อ
ผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557

ผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557

 

ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอนขอสอบซ่อมครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 พ.ย. 2557+ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<< คลิกเพื่อโหลดเอกสาร +ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<< คลิกเพื่อโหลดเอกสาร +ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 &l....

อ่านต่อ
 การประเมินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

การประเมินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

 

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีผู้รายงาน : นายวิทยา ศรีชมภู........................................................................................................... บทคัดย่อ ....

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

 

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗1. เอกสารชี้แจงผู้ปกครอง <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด2. ตารางสอบ - ตารางสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด - ตารางสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด - ตารางสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<< ....

อ่านต่อ
โครงการ “ปลูกข้าววันแม่-เกี่ยวข้าววันพ่อ”

โครงการ “ปลูกข้าววันแม่-เกี่ยวข้าววันพ่อ”

  

กำหนดการโครงการ “ปลูกข้าวนาโยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษาวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก ----------------------------------- วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลาการดำเนินกา....

อ่านต่อ
ขอเชิญเข่าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล เทศบาลนครปากเกร็ด ต้านยาเสพย์ติด

ขอเชิญเข่าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล เทศบาลนครปากเกร็ด ต้านยาเสพย์ติด

 

ขอเชิญเข่าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล "เทศบาลนครปากเกร็ด ต้านยาเสพย์ติด"โหลดเอกสาร ที่นี่ * หมายเหตุ : ถ้าโหลดเอกสารไม่ได้ให้ ใช้ google chrome หรือ firefox ในการโหลดเอกสาร

อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โหลดเอกสาร<<<<<คลิกที่นี่)

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน และตารางสอบ วัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักเรียน และตารางสอบ วัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557

  

รายชื่อนักเรียนสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557ดูเลขที่สอบ และห้องสอบ <<<<คลิก)

อ่านต่อ
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

 

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558ให้นักเรียนสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต..... “กราบแม่ / กราบเท้าแม่ / ล้างเท้าแม่” แล้วถ่ายรูป เขียนความรู้สึกลงในเอกสารแบบบันทึกกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ต่อไปนี้แบบบันทึกกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ <<<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ส่งครูที่ปรึกษา วันที....

อ่านต่อ
โครงการ “หนึ่งกลุ่มหนึ่งกิจกรรมดี”

โครงการ “หนึ่งกลุ่มหนึ่งกิจกรรมดี”

 

โครงการ “หนึ่งกลุ่มหนึ่งกิจกรรมดี”(One Group One Activity : OGOA) จุดประสงค์ :เพื่อให้มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้สิทธิและหน้าที่จากการปฏิบัติจริงเพื่อร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของกลุ่ม นิยาม : กลุ่มหมายถึง นักเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (2≤Group≤10) การนำเสนอ : ทำไมจึงคิดทำกิจ....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติพระผู้เป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติพระผู้เป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วันอังคาร ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประธานกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ พระครูประโชติจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดเรืองเวชมงคล ประธานกรรมการอุป....

อ่านต่อ
การติดเครื่องหมายเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

การติดเครื่องหมายเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

  

ให้นักเรียน ม .3 ติดให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 และงานลูกเสือของโรงเรียน แจกเครื่องหมายวันพรุ่งนี้วันศุกร์

อ่านต่อ
ตารางเรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0 , ร , มผ ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียน ม.2 และ ม.3

ตารางเรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0 , ร , มผ ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียน ม.2 และ ม.3

 

ตารางเรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0 , ร , มผ ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียน ม.2 และ ม.3นักเรียน ม.2 (ดาวน์โหลด)นักเรียน ม.3 (ดาวน์โหลด)นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายติดต่อขอสอบซ่อมได้ที่ครูประจำวิชา

อ่านต่อ
การประเมินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

การประเมินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

 

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีผู้รายงาน : นายวิทยา ศรีชมภู........................................................................................................... บทคัดย่อ ....

อ่านต่อ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตารางสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ถึง 1/11ตารางสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ถึง 2/11ตารางสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ถึง 3/11ตารางสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ถึง 4/10ตารางสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ถึง 5/10ตารางสอน นักเรีย....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีรายวิชาติด 0, ร และ มผ

รายชื่อนักเรียนที่มีรายวิชาติด 0, ร และ มผ

 

รายชื่อนักเรียนที่มีรายวิชาติด 0, ร และ มผ ตั้งแต่ 4 รายวิชาขึ้นไปจะต้องเรียนซ่อมเสริม ระหว่างวันที่ 18 – 30 เมษายน 2557 โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 และเสียค่าใช้จ่ายรายวิชาละ 100 บาทดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่รายชื่อนักเรียนที่มีรายวิ....

อ่านต่อ
ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6ผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 ....

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายสำหรับครู และ ปฏิทินปฏิบัติงานครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปฏิทินนัดหมายสำหรับครู และ ปฏิทินปฏิบัติงานครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ปฏิทินนัดหมายสำหรับครู ปฏิทินปฏิบัติงานครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

อ่านต่อ
ผลการสอบแก้ตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบแก้ตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  

ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556ผลการ....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ1. ประกาศรายชื่อ Intensive Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12. ประกาศรายชื่อ Intensive English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13. ประกาศรายชื่อ Intensive Program ระดับชั้นมัธยมศึกษา....

อ่านต่อ
รายละเอียดการเข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรม มาช้า/มาสาย

รายละเอียดการเข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรม มาช้า/มาสาย

 

รายละเอียดการเข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรม มาช้า/มาสาย

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557

 

ประเภทคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียน เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Intensive Program) + รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1+ รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(Intensive English Program or Mini Engli....

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  

กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พื้นที่บริการ (ในอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี) ตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด ทุกหมู่ตำบลคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด ทุกหมู่ตำบลบางตลาด อ.ปากเกร็ด ทุกหมู่ตำบลบางพูด ....

อ่านต่อ
ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556

ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556

 

ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 2. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 3. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 4. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 5. ตาราง....

อ่านต่อ
คำสั่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

คำสั่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

 

คำสั่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "ราตรีราชพูกษ์ 57"ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่นี่

อ่านต่อ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK

 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOKรับลงทะเบียน และ พิธีเปิดการแข่งขัน ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น. ณ ศูนย์สืบค้นทางการศึกษา AMD การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล เก....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานราตรีราชพฤกษ์

ขอเชิญร่วมงานราตรีราชพฤกษ์'57

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าขอเชิญร่วมงาน ราตรีราชพฤกษ์'57วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 18.00น ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

อ่านต่อ
ผลการแข่งขันภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กิจกรรมแข่งขันภายนอกโรงเรียน เดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โรงเ....

อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ วิชาการ ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ วิชาการ ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ วิชาการ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 16.00 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานอันเกิดจากการพัฒาการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

อ่านต่อ
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

----------------------------------------------------------------------------------------------------------การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25571. นักเรียนระดับช....

อ่านต่อ
คู่มือการเข้าดูข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรม My School Information ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2556

คู่มือการเข้าดูข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรม My School Information ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2556

 

เช็คผลการเรียน ล่าสุด ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 คู่มือการเข้าดูข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรม My School Information ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2556

อ่านต่อ
ขอความร่วมมือ ครูและนักเรียน ช่วยกันกด Like กด Shere คลิปวีดีโอ ยุวอาสาพาเที่ยว ผลงานของลูกหอวังนนท์ หมดเขต  30 มกราคม นี้

ขอความร่วมมือ ครูและนักเรียน ช่วยกันกด Like กด Shere คลิปวีดีโอ ยุวอาสาพาเที่ยว ผลงานของลูกหอวังนนท์ หมดเขต 30 มกราคม นี้

  

Creative Academy for Cultural and Heritage Tourismโครงการยุวอาสาพาเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดลฝากเป็นกำลังใจ ผลงานศิษย์ตัวจิ๋วของลูก หวน.กับกิจกรรม ยุวอาสาพาเที่ยว เขียนบทเอง ถ่ายเอง ตัดต่อกันเองโดยการ หมดเขตโพสต์และกด LIKE วันที่ 31 ม.ค. เวลา 23.59 น.ประกาศผล วันที่ 15 ก.พ. จ้าวิธีเข้ากดLike1) เข้ากดL....

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

อ่านต่อ
กิจกรรมปีใหม่เครือข่ายผู้ปกครอง

กิจกรรมปีใหม่เครือข่ายผู้ปกครอง

 

ตามที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมปีใหม่เครือข่ายผู้ปกครอง "สังสรรค์ สามัคคี สวัสดีปีใหม่ 2557" ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 น.- 23.00 น ณ หอประชุมชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพบปะสั....

อ่านต่อ
การติดตามผลการสอบตรง/โควต้าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

การติดตามผลการสอบตรง/โควต้าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

 

การติดตามผลการสอบตรง/โควต้าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 จำนวนทั้งสิ้น 118 คน ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อที่นี่......

อ่านต่อ
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง ประกาศกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง ประกาศกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง ประกาศกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการต่อไปนี้.......

อ่านต่อ
กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2556

กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2556

 

กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2556 เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียน

อ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25571. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11.1 เน้นคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์-ภาษาอังก....

อ่านต่อ
การประชุมโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน

การประชุมโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน

 

ด้วยโรงเรียนจัดโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรม ความประพฤติของนักเรียนเป็นรายคน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนซึ่....

อ่านต่อ
กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 

กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีสอบถามครูวรกฤต ห้องแนะแนว

อ่านต่อ
แชมป์ประเทศไทย...วอลเล่ย์บอลชายหาดอายุ 18 ปี และที่ 3 อายุ 16 ปี ยอดนักกีฬาจาก นมร.หอวัง นนทบุรี

แชมป์ประเทศไทย...วอลเล่ย์บอลชายหาดอายุ 18 ปี และที่ 3 อายุ 16 ปี ยอดนักกีฬาจาก นมร.หอวัง นนทบุรี

 

แชมป์ประเทศไทย...วอลเล่ย์บอลชายหาดอายุ 18 ปี และที่ 3 อายุ 16 ปี ยอดนักกีฬาจาก นมร.หอวัง นนทบุรี

อ่านต่อ
แชมป์ล่าสุด..ลูกทุ่งราชพฤกษ์ รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้แชมป์ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ

แชมป์ล่าสุด..ลูกทุ่งราชพฤกษ์ รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้แชมป์ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ สพฐ.สานต่อมรดกไทย" ในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา การประกวด มีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการลูกทุ่ง ได้แก่ครูเรืองยศ พิ....

อ่านต่อ
นสพ.เดลินิวส์ ลงข่าว รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่องโครงการที่ชนะเลิศระดับประเทศ

นสพ.เดลินิวส์ ลงข่าว รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่องโครงการที่ชนะเลิศระดับประเทศ

 

นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2556 หน้า 26 ลงข่าว รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่องโครงการที่ชนะเลิศระดับประเทศ จากทรูปลูกปัญญา

อ่านต่อ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท โครงการค่ายเยาวชนทรู

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท โครงการค่ายเยาวชนทรู

 

1.นางสาวกมลวัลท์ มงคลปัญญา 2.นางสาวชนม์นิภา ชำนาญนา 3.นายสิริภพ เงินงามได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท โครงการค่ายเยาวชนทรู " เปลี่ยน... อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน"ในการดำเนินโครงการ "ครอบครัวอบอุ่น เกื้อหนุนชุมชน" ครูอรวรรณ ฟักสังข์ เป็นผู้ควบคุมและดูแลสนับสนุนโดย บริษัท True....

อ่านต่อ
ปีใหม่ 2557 นี้ ซื้อของขวัญ ของกำนัล ที่มีค่ามีความหมายของชาว นมร.หอวัง นนทบุรี

ปีใหม่ 2557 นี้ ซื้อของขวัญ ของกำนัล ที่มีค่ามีความหมายของชาว นมร.หอวัง นนทบุรี

 

ปีใหม่ 2557 นี้ ซื้อของขวัญ ของกำนัล ที่มีค่ามีความหมายของชาว นมร.หอวัง นนทบุรี เนคไท ร.ร.ราคา 400 บาท(ปกติ) และ 600 บาท ใส่แพ็คเก็จอย่างดี และ ปฏิทิน ราคา 60 บาท (ซื้อ 5 แถม 1)ซื้อและสั่งจองได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ดูรูปภาพ

อ่านต่อ
โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้

โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้

 

ดาวน์โหลดโครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้

อ่านต่อ
ประมวลภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคล 86 พรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ประมวลภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคล 86 พรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ประมวลภาพ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคล 86 พรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาดูรูปภาพ

อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเรียนเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอเรียนเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
บันทึกรายงานสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน MOU

บันทึกรายงานสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน MOU

  

บันทึกรายงานสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน MOU ดาวน์โหลด ที่นี่

อ่านต่อ
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม นนทบุรี 2ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญ....

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาประเพณี

การแข่งขันกีฬาประเพณี

 

การแข่งขันกีฬาประเพณี "หอวังนนท์เกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2556วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี

อ่านต่อ
ขั้นตอนการทดสอบระบบ การใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

ขั้นตอนการทดสอบระบบ การใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

ขั้นตอนการทดสอบระบบ 1- 2 สัปดาห์ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

 

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคล 86 พรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่า....

อ่านต่อ
รูปการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 11 - 12 พ.ย.56

รูปการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 11 - 12 พ.ย.56

การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 11 - 12 พ.ย.56

อ่านต่อ
ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / กลุ่มวิชา ส่งแบบอบรมพัฒนาบุคลากรที่ E-mail : mayltom@yahoo.com

อ่านต่อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ( ดาวน์โหลด )

อ่านต่อ
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านต่อ
แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะรายบุคคล

แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะรายบุคคล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะรายบุคคล

อ่านต่อ
นายอภิสิทธิ์ วงษ์แก้ว ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย

นายอภิสิทธิ์ วงษ์แก้ว ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย

 

เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาว่ายน้ำนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (THE 4 th ASIAN SCHOOLS SWIMMING CHAMPIONSHIP) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 ณ เขตบริหารมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีนดูรูปภาพ คลิกที่นี่

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนสอบตก และใบคำร้องสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

รายชื่อนักเรียนสอบตก และใบคำร้องสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

รายชื่อนักเรียนสอบตก และใบคำร้องสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธย....

อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์

เว็บ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อ่านต่อ
วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์ ได้เป็นแชมป์ฤดูฝน รายการชิงช้าสวรรค์

วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์ ได้เป็นแชมป์ฤดูฝน รายการชิงช้าสวรรค์

วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์ ได้เป็นแชมป์ฤดูฝน ปีที่8 รายการชิงช้าสวรรค์(รอบเพลงเร็ว) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี VS โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เชียงใหม่ และชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปี2 เส้นทางสู่รอบชิงแชมป์สุดยอดแชมป์เยาวชนปี­ที่2 ภาพและเสียงระบบดิจิตอลและขอบคุณรายการดีๆ จากช่อง9 อสมท. และ บ.w....

อ่านต่อ
หนังสือขออนุญาตลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และการเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย

หนังสือขออนุญาตลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และการเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย

 

1. หนังสือขออนุญาตลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ดาวน์โหลด) 2. หนังสือขออนุญาตลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวน์โหลด)เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.2, ม.3 (ต้องเตรียมไปเอง) 1. ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 1 ชุด 2. ชุดลำลอง (เสื้อยืด กางเกงวอร์มหรือกางเกงขายาว) 1- 2 ชุด 3. ผ้าข....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา

ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา

 

ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษาณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 16 พฤษจิกายน พ.ศ.2556ดำเนินการโดยคณะกรรมการดครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง....

อ่านต่อ
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ในวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ่านต่อ
ขอเชิญลงทะเบียน เพื่อจัดทำ ทำเนียบศิษย์เก่า

ขอเชิญลงทะเบียน เพื่อจัดทำ ทำเนียบศิษย์เก่า

ขอเชิญลงทะเบียน เพื่อจัดทำ ทำเนียบศิษย์เก่า "หอวังนนท์"

อ่านต่อ
ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556

ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556

 

1. ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 2. ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 3. ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 4. ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 5. ผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา....

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน และ 1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ่านต่อ
“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

ทรูปลูกปัญญา โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขยายเวลาให้นักสร้างสรรค์ ระดับนักเรียน อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3” หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม” ในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุ....

อ่านต่อ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประช....

อ่านต่อ
หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

ทีมฟุตซอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินประจําปีพุทธศักราช 2556หลักการและเหตุผลธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเ....

อ่านต่อ
 ข่าวสารจากกลุ่มการบริหารแผนงาน

ข่าวสารจากกลุ่มการบริหารแผนงาน

1. การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด 3. แบบเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด 4. ดาวน์โหลด ผง.055. ดาวน์โหลด ผง.116. ดาวน์โหลด ผง.1....

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารางห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารางห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<<คลิกเพื่อโหลดเอกสาร)ตารา....

อ่านต่อ
view