สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางเรียนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (โหลดตารางเรียน) - คอมพิวเตอร์ (โหลดตารางเรียน)2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (โหลดตารางเรียน)3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โหลดตารางเรียน)4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม (โหลดตารางเรียน)5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ....

อ่านต่อ
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โหลดตารางเรียน)2.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โหลดตารางเรียน)3.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โหลดตารางเรียน)4.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โหลดตารางเรียน)5.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โหลดตารางเรียน)6.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โหลดตารางเรียน)

อ่านต่อ

ปฏิทินนัดหมายครู

ปฏิทินนัดหมายครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ......ดาวน์โหลด......

อ่านต่อ
เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนที่สนใจสามารถดาว์นโหล....

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดาวน์โหลดตารางนัดหมาย

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาอาคารสถานที่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ รักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทิ้งสิ้น 2,350,000.00 บาท ..........อ่านเพิ่ม........

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 : สอบวันที่ 17, 19 กันยายน 2562หยุดเรียนวันที่ 13, 16 และ 18 กันยายน 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 :สอบวันที่ 13, 16 และ 18 กันยายน 2562หยุดเรียนวันที่ 12, 17 และ 19 กันยายน 2562ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2ตารางสอบปลายภาค ชั้นมั....

อ่านต่อ

กลุ่มการบริหารงานงบประมาณบุคคลและแผนงาน

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในโรงเรียน (DOWNLOAD)

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวั....

อ่านต่อ
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 - สอบวันที่ 9 และ 11 กรกฏาคม 2562 - หยุดเรียนวันที่ 8 , 10 และ 12 กรกฏาคม 2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 - สอบวันที่ 8 , 10 และ 12 กรกฏาคม 2562 ....

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่พัสดุ วุฒิ (ปวช.) เดือนละ 11,000 บาท (ตามวุฒิ) - เจ้าหน้าที่พัสดุ วุฒิ (ปวส.) เดือนละ 13,300 บาท (ตามวุฒิ)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.........โหลดประกาศ.............

อ่านต่อ

ใบรายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ใบรายชื่อนักเรียน ม.1ใบรายชื่อนักเรียน ม.2ใบรายชื่อนักเรียน ม.3ใบรายชื่อนักเรียน ม.4ใบรายชื่อนักเรียน ม.5ใบรายชื่อนักเรียน ม.6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

โครงการค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์1. สมัครผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทาง www.hwn.ac.th3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 บาท วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคลและงบประมาณ (งานการเงิน) โรง....

อ่านต่อ
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปี2562

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ดังนี้1. ครูอัตราจ้างกลัุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 อัตรา2.ครูอัตราจ้างงานวิจัย สำนักอำนวยการ 1 อัตรา3.ครูอัตราจ้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 1 อัตรา4. เจ้าหน้าที่นะเบียน - วัดผล งานทะเบียนวัดผล5.พี่เลี่ยงเด็กพิการ งานแนะแนว6.นักการภารโรง - คนงานประกาศรับส....

อ่านต่อ

แผนการจัดการเรียนรู้-แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้-แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชา (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

แบบรายงาน MOU และบันทึกสัญญา MOU-การปฏิบัติงานปี 2562

แบบรายงาน MOU และบันทึกสัญญา MOU-การปฏิบัติงานปี 2562 (โหลดแบบฟอร์ม)

อ่านต่อ
ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562

ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น. 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น. 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น.ณ หอ....

อ่านต่อ
ตารางเรียนการเตรียมความพร้อมทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตารางเรียนการเตรียมความพร้อมทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตารางเรียนการเตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 (เรียนวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 )โหลดตารางเรียนการเตรียมความพร้อม

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (ดูรายชื่อ)รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (ดูรายชื่อ)

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 

รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 1 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 4

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศีกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศีกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อและรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2562---------------------------------------------------------------------1.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ2.รายชื่อนักเรี....

อ่านต่อ
สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัน/ เดือน/ ปีในเขตพื้นที่บริการนอกเขตพื้นที่ความสามารถพิเศษรวมทั้งหมดชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม22 มี.ค. 621819375758115161430919118223 มี.ค. 622515408886174 4 1418 117 11523225 มี.ค. 62 18 17 3546 58 104 0 0 064 75 13926 มี.ค. 62 710 17 31 5182 0 0 0 38....

อ่านต่อ
ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) สอบคัดเลือก / โควตา Pre Exam / สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) สอบคัดเลือก / โควตา Pre Exam / สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP) สอบคัดเลือก / โควตา....

อ่านต่อ
ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2562

สอบ วันที่9-10 มีนาคม 2562รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลื....

อ่านต่อ
สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วัน-เดือน-ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 รวมIEPIPIEPIPIJPICP23-02-1949100149922743324-02-194710415157001225-02-191619351335004826-02-192046662013624127-02-1913324514106333รวม1453014466187199176 หมายเหตุ : วันที่ 5 มีน....

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราค....

อ่านต่อ
ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เรียงตามลำดับคะแนน 1-10 ประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.1-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.1-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.4-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.4-เรียงคะแนนกลุ่มที่ 2 กลุ่มคะแนนเรียงตามเลขที่สอบและเลขห้องประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.1ประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.1ประกาศผลสอบร....

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยื่นความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน โรงเรียนได้ใช้กระบวนการแนะแนว ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ หลักการพิจารณาคัดเลือกน....

อ่านต่อ
ประกาศรารชื่อ การทดลองสอบ (Pre-Exam) โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรารชื่อ การทดลองสอบ (Pre-Exam) โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IEP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

ม. 1 – 3 สอบวันที่ 21 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562ม. 4 – 5 สอบวันที่ 18 , 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562ม. 6 สอบวันที่ 15 , 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ม 6 หยุดทบทวนบทเรียน )การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง สอบเฉพาะม. 1 และ ม 2 ....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ......โหลดประกาศ....

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบั....

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562---------------------------------------------------------------------- โครงการห้องเรียนพิเศษได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทค....

อ่านต่อ

คู่มือ การใช้ MY Office school

คู่มือระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันที่ 11 และ 13 ธันวาคม 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันที่ 12 , 14 และ 17 ธันวาคม 2561***ให้นักเรียนมาสอบในวันที่กำหนด ส่วนตารางสอบใช้ตารางสอบเดิม***---------------------------------------------------------------ตารางสอบ มั....

อ่านต่อ
ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ลำดับกิจกรรมวัน เวลาที่แข่งขันสถานที่1การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ต้น24 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3(2302 , 2304)2การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย23 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น....

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (....ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ
เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7รายงาน....

อ่านต่อ
ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. กลุ่มสาระฯ สขศึกาาและพลศึกษา 1 อัตรา2. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 1 อัตร....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินมั้งสิ้น 2,296,000.00 บ....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนกลุ่มวิชาธุรกิจตารางสอนกลุ่มวิชาคหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาจีนตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 5มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3 (.......อ่านเพิ่มเติมที่นี่.......)

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

อ่านต่อ

กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)

คำชี้แจงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง กลุ่มละประมาน 8-10 คนไม่จำกัดระดับชั้นโดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม2. นักเรียนเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้3. ดำเนินงานตามโครงการ เก็บภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองการทำกิจกรรมขณะดำเนินการ ด้วยจากหน่....

อ่านต่อ

งานวิจัย

โหลดแบบฟอร์มที่นี่---------------------------------------------------1. เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนใช้จริง 2561 (...ดาวน์โหลด...)2. เค้าโครงวิจัย 2561 (...ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ

กิจการนักเรียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม ตัวอย่างรูปเล่มโครงการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2561ใบขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)กบร.1 แบบสอบถามนักเรียนรายบุคคลกบร.2 แบบประเมินตนเองกบร.3 แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.6 แบบคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.7 เยี่ยมบ้านนักเร....

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

 

สอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.ค. 61ดูตารางสอบกลางภาค

อ่านต่อ

ประกวดราคาโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,320,295 บาท ตามรายการดังนี้.......อ่านประกาศทั้งหมด.......

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 

อ่านรานละเอียด1.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ2.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีอ่านรายละเอียด...โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์.....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางสอนกลุ่มสาระการงานฯตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาตารางสอนกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์ตารางสอนงานแนะแนวตารางสอนงานห้องสมุด

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตราปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องเรียนพิเศษ จำนวน1 อัตรา2. เจ้าหน้าที่วิจัย ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน1 อัตรา3. เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคลและงบแระมาณ จำนวน1 อัตรา4. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ , เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล , ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย....ดูรายชื่อที่นี่......

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนห้องเรียนโรางการพิเศษ IP และ IEP ปีการศึกษา 2561 ....อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เปิดรับ 18-23 เมษายน 2561 โหลด : ประกาศการรับสมัคร โหลด : ใบสมัคร

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรอง-----------------------------------------------------------------------ชั้นมัธยมศึกษา....

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Onlin

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 1คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 2

อ่านต่อ
กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 ว.ด.ป.ภาคเวลารายละเอียด6 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.47 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.18 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่สมัครสอบ และห้องสอบ ดังนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายชื่อนักเรียนที่นี่ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ คณะกรรคมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 273 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อและแผนการเรียนต่างๆ ต่อไปนี้รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา....ดาว์นโหลดประกาศ.....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ IP ม.1.....)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง IP ม.1.....)------------....

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561--------------------------------------------------------------หลักการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนา....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561ห้องเรียนพิเศษ IP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IP ม.4ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4

อ่านต่อ

สารสนเทศโรงเรียน

หนังสือสารสนเทศปี 2559 หนังสือสารสนเทศเทอม 1 ปี 2560

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่นี่.......ดาวน์โหลด.......

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่.......ดาวน์โหลด.........

อ่านต่อ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรมเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๑ม. ๒ม. ๓ม. ๔ – ๖—กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๒๔๐(๖ นก.) คณิ....

อ่านต่อ
รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสา....

อ่านต่อ
English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN15th – 24th April 2018 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สร้างโปรแกรม 7 คืน 9 วัน สำหรับบุตร-หลานของท่าน เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ปร....

อ่านต่อ
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ห้อง 2209 (สพม. และ ขยายโอกาส ม.1-3)Processor: Intel® Core™ i5-6600 3.31 GHzRam 8 GB DDR4HDD 1.000 GB (7.200 U/min)ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 (16:9)ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro (64 Bit)โปรแกรมในเครื่องAdobe Photoshop CC 2014Ad....

อ่านต่อ

SAR หอวังนนท์

SAR 2559SAR 2560SAR 2561

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัคร - วันที่ 7 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์หลักฐานการสมัคร - ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของโรงเรียน พร้อมติดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน - เงินค่าสมัครสอบ Pre-exam จำนวน 250 บาทประกาศรายชื่อและเลขท....

อ่านต่อ
H.W.N. แบบประเมิน

H.W.N. แบบประเมิน

การประเมินแบบฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ ผู้ที่ประเมิน จะต้องใช้ Email (..............@hwn.ac.th) ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้นเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น ( std12345@hwn.ac.th ).....@gmail.com/.....@hotmail.com/ อื่นๆ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้Email 1 คน สามารถให้คะแนนได้เพียง 1 ครั้ง ต่อครูผู้สอนถ้ายังไม่มี....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 /2560

กลุ่มสาระฯ คณิคศาสตร์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร1.เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ2.ช่างทั่วไป3.ครูอัตราจ้างภาษาไทย โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

STAR STEMS

 

ดาวน์โหลด STAR STEMS ปฏิทินการสอนดาวน์โหลด แบบประเมินโครงงานดาวน์โหลด แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน

อ่านต่อ

กรอกข้อมูลครูดีเด่น/นักเรียนดีเด่น

Link กรอกข้อมูลครูดีเด่นLink กรอกข้อมูลนักเรียนดีเด่น

อ่านต่อ

แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS

PDF แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....MS WORD แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....

อ่านต่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6------------------------------------------ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดและแก้ไขปั....

อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งมีครูที่ได้รับการประเมิน 4 ท่าน ดังนี้1.นางภษพอน ประเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี2. นางกิตติมา ธีรสรเดช โรงเ....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แบบฟอร์มการศึกษาตอ

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของขาราชการและลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเร....

อ่านต่อ
การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

คู่มือการใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBookใช้งาน ห้องสมุดออนไลน์โหลด Application

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน ปีการศึกษา 2560

โหลดเอกสาร : รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน

อ่านต่อ
รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

อ่านต่อ

ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09,ผง.10

 

ดาวน์โหลด ผง.09 แบบฟอร์มการขออนุญาตดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09ดาวน์โหลด ผง.10 โหลดตาราง การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมผง.10

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.2รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.3 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.4 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.5 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา-2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา-2560

อ่านต่อ

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โหลดแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

อ่านต่อ
“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

ทรูปลูกปัญญา โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขยายเวลาให้นักสร้างสรรค์ ระดับนักเรียน อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3” หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม” ในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุ....

อ่านต่อ
หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

ทีมฟุตซอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินประจําปีพุทธศักราช 2556หลักการและเหตุผลธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเ....

อ่านต่อ
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน

 

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กับโรงเรียนมัธยมไห่หนาน วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

อ่านต่อ
ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

 

1.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับม.ต้นและม.ปลาย ทีมละ 2 คน ภายในวันที่ 12 กันยายน 25562.รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 รายการฟรี จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ รายการดังต่อไปนี้ - 24 ส.ค. 2556 web site (PHP) - ....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 รายงานตัวเวลา 11.00 น.นักเรียน ม.2 และ ม.5- ยอดเยี่ยม 3.85 - 4.00- ดีมาก 3.65 - 3.84- นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้นวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 รอบเช้า รายงานตัวเวลา 07.00 น.นักเรียน ม.1 และ ม.4- นักเรียนม.1และม.4ที่สอบเข้า....

อ่านต่อ
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=32

อ่านต่อ
view