สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) สอบคัดเลือก / โควตา Pre Exam / สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) สอบคัดเลือก / โควตา Pre Exam / สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP) สอบคัดเลือก / โควตา....

อ่านต่อ
ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2562

สอบ วันที่9-10 มีนาคม 2562รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลื....

อ่านต่อ
สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วัน-เดือน-ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 รวมIEPIPIEPIPIJPICP23-02-1949100149922743324-02-194710415157001225-02-191619351335004826-02-192046662013624127-02-1913324514106333รวม1453014466187199176 หมายเหตุ : วันที่ 5 มีน....

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราค....

อ่านต่อ
ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เรียงตามลำดับคะแนน 1-10 ประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.1-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.1-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.4-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.4-เรียงคะแนนกลุ่มที่ 2 กลุ่มคะแนนเรียงตามเลขที่สอบและเลขห้องประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.1ประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.1ประกาศผลสอบร....

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยื่นความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน โรงเรียนได้ใช้กระบวนการแนะแนว ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ หลักการพิจารณาคัดเลือกน....

อ่านต่อ
ประกาศรารชื่อ การทดลองสอบ (Pre-Exam) โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรารชื่อ การทดลองสอบ (Pre-Exam) โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IEP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

ม. 1 – 3 สอบวันที่ 21 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562ม. 4 – 5 สอบวันที่ 18 , 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562ม. 6 สอบวันที่ 15 , 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ม 6 หยุดทบทวนบทเรียน )การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง สอบเฉพาะม. 1 และ ม 2 ....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ......โหลดประกาศ....

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบั....

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562---------------------------------------------------------------------- โครงการห้องเรียนพิเศษได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทค....

อ่านต่อ

คู่มือ การใช้ MY Office school

คู่มือระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันที่ 11 และ 13 ธันวาคม 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันที่ 12 , 14 และ 17 ธันวาคม 2561***ให้นักเรียนมาสอบในวันที่กำหนด ส่วนตารางสอบใช้ตารางสอบเดิม***---------------------------------------------------------------ตารางสอบ มั....

อ่านต่อ
ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ลำดับกิจกรรมวัน เวลาที่แข่งขันสถานที่1การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ต้น24 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3(2302 , 2304)2การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย23 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น....

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (....ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ
เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7รายงาน....

อ่านต่อ
ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. กลุ่มสาระฯ สขศึกาาและพลศึกษา 1 อัตรา2. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 1 อัตร....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินมั้งสิ้น 2,296,000.00 บ....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนกลุ่มวิชาธุรกิจตารางสอนกลุ่มวิชาคหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาจีนตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 5มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3 (.......อ่านเพิ่มเติมที่นี่.......)

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

อ่านต่อ

กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)

คำชี้แจงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง กลุ่มละประมาน 8-10 คนไม่จำกัดระดับชั้นโดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม2. นักเรียนเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้3. ดำเนินงานตามโครงการ เก็บภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองการทำกิจกรรมขณะดำเนินการ ด้วยจากหน่....

อ่านต่อ

งานวิจัย

โหลดแบบฟอร์มที่นี่---------------------------------------------------1. เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนใช้จริง 2561 (...ดาวน์โหลด...)2. เค้าโครงวิจัย 2561 (...ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ

กิจการนักเรียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม ตัวอย่างรูปเล่มโครงการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2561กบร.1 แบบสอบถามนักเรียนรายบุคคลกบร.2 แบบประเมินตนเองกบร.3 แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.6 แบบคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.7 เยี่ยมบ้านนักเรียนกบร.11 แบบรายงานการดำเนินงานสัปดาห์ ศธ.เยี่ยมบ้า....

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

 

สอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.ค. 61ดูตารางสอบกลางภาค

อ่านต่อ

ประกวดราคาโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,320,295 บาท ตามรายการดังนี้.......อ่านประกาศทั้งหมด.......

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 

อ่านรานละเอียด1.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ2.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีอ่านรายละเอียด...โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์.....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางสอนกลุ่มสาระการงานฯตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาตารางสอนกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์ตารางสอนงานแนะแนวตารางสอนงานห้องสมุด

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตราปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องเรียนพิเศษ จำนวน1 อัตรา2. เจ้าหน้าที่วิจัย ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน1 อัตรา3. เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคลและงบแระมาณ จำนวน1 อัตรา4. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ , เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล , ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย....ดูรายชื่อที่นี่......

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนห้องเรียนโรางการพิเศษ IP และ IEP ปีการศึกษา 2561 ....อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เปิดรับ 18-23 เมษายน 2561 โหลด : ประกาศการรับสมัคร โหลด : ใบสมัคร

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรอง-----------------------------------------------------------------------ชั้นมัธยมศึกษา....

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Onlin

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 1คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 2

อ่านต่อ
กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 ว.ด.ป.ภาคเวลารายละเอียด6 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.47 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.18 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่สมัครสอบ และห้องสอบ ดังนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายชื่อนักเรียนที่นี่ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ คณะกรรคมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 273 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อและแผนการเรียนต่างๆ ต่อไปนี้รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา....ดาว์นโหลดประกาศ.....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ IP ม.1.....)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง IP ม.1.....)------------....

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561--------------------------------------------------------------หลักการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนา....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561ห้องเรียนพิเศษ IP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IP ม.4ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4

อ่านต่อ

สารสนเทศโรงเรียน

หนังสือสารสนเทศปี 2559 หนังสือสารสนเทศเทอม 1 ปี 2560

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่นี่.......ดาวน์โหลด.......

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่.......ดาวน์โหลด.........

อ่านต่อ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรมเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๑ม. ๒ม. ๓ม. ๔ – ๖—กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๒๔๐(๖ นก.) คณิ....

อ่านต่อ
รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสา....

อ่านต่อ
English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN15th – 24th April 2018 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สร้างโปรแกรม 7 คืน 9 วัน สำหรับบุตร-หลานของท่าน เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ปร....

อ่านต่อ
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ห้อง 2209 (สพม. และ ขยายโอกาส ม.1-3)Processor: Intel® Core™ i5-6600 3.31 GHzRam 8 GB DDR4HDD 1.000 GB (7.200 U/min)ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 (16:9)ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro (64 Bit)โปรแกรมในเครื่องAdobe Photoshop CC 2014Ad....

อ่านต่อ
โปรแกรมระบบเก็บข้อสอบ หอวังนนท์

โปรแกรมระบบเก็บข้อสอบ หอวังนนท์

โปรแกรมระบบเก็บข้อสอบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีDownload : คู่มือโปรแกรมระบบเก็บข้อสอบDownload : โปรแกรม hots

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัคร - วันที่ 7 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์หลักฐานการสมัคร - ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของโรงเรียน พร้อมติดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน - เงินค่าสมัครสอบ Pre-exam จำนวน 250 บาทประกาศรายชื่อและเลขท....

อ่านต่อ
H.W.N. แบบประเมิน

H.W.N. แบบประเมิน

การประเมินแบบฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ ผู้ที่ประเมิน จะต้องใช้ Email (..............@hwn.ac.th) ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้นเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น ( std12345@hwn.ac.th ).....@gmail.com/.....@hotmail.com/ อื่นๆ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้Email 1 คน สามารถให้คะแนนได้เพียง 1 ครั้ง ต่อครูผู้สอนถ้ายังไม่มี....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 /2560

กลุ่มสาระฯ คณิคศาสตร์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร1.เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ2.ช่างทั่วไป3.ครูอัตราจ้างภาษาไทย โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

STAR STEMS

 

ดาวน์โหลด STAR STEMS ปฏิทินการสอนดาวน์โหลด แบบประเมินโครงงานดาวน์โหลด แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน

อ่านต่อ

กรอกข้อมูลครูดีเด่น/นักเรียนดีเด่น

Link กรอกข้อมูลครูดีเด่นLink กรอกข้อมูลนักเรียนดีเด่น

อ่านต่อ

แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS

PDF แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....MS WORD แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....

อ่านต่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6------------------------------------------ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดและแก้ไขปั....

อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งมีครูที่ได้รับการประเมิน 4 ท่าน ดังนี้1.นางภษพอน ประเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี2. นางกิตติมา ธีรสรเดช โรงเ....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แบบฟอร์มการศึกษาตอ

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของขาราชการและลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเร....

อ่านต่อ
การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

คู่มือการใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBookใช้งาน ห้องสมุดออนไลน์โหลด Application

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน ปีการศึกษา 2560

โหลดเอกสาร : รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน

อ่านต่อ
รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

อ่านต่อ

ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09,ผง.10

 

ดาวน์โหลด ผง.09 แบบฟอร์มการขออนุญาตดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09ดาวน์โหลด ผง.10 โหลดตาราง การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมผง.10

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.2รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.3 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.4 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.5 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา-2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา-2560

อ่านต่อ

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โหลดแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

อ่านต่อ
“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

ทรูปลูกปัญญา โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขยายเวลาให้นักสร้างสรรค์ ระดับนักเรียน อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3” หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม” ในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุ....

อ่านต่อ
หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

ทีมฟุตซอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินประจําปีพุทธศักราช 2556หลักการและเหตุผลธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเ....

อ่านต่อ
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน

 

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กับโรงเรียนมัธยมไห่หนาน วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

อ่านต่อ
ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

 

1.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับม.ต้นและม.ปลาย ทีมละ 2 คน ภายในวันที่ 12 กันยายน 25562.รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 รายการฟรี จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ รายการดังต่อไปนี้ - 24 ส.ค. 2556 web site (PHP) - ....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 รายงานตัวเวลา 11.00 น.นักเรียน ม.2 และ ม.5- ยอดเยี่ยม 3.85 - 4.00- ดีมาก 3.65 - 3.84- นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้นวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 รอบเช้า รายงานตัวเวลา 07.00 น.นักเรียน ม.1 และ ม.4- นักเรียนม.1และม.4ที่สอบเข้า....

อ่านต่อ
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=32

อ่านต่อ
view