สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

TOR จ้างปรับห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 

ห้องสมุดโรงเรียนมีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเดิมนั้นนักเรียน ครูและบึคลากร รวมถึงชุมชน มีจำนวนไม่มากนัก พื้นที่ต่างๆ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับนักเรียนและคุลากร รสมทั้งชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป จำนวนนักเรียน บุคลากร และชุมชนมีมาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่ไม่เ....

อ่านต่อ
รับสมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลารับสมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์และเลื่อนการเรียนครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ครั้งสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ทั้งหมดจำนวน10 ครั้ง ดาวน์โหลดใบสมัครส่งใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการชั้น 2 สอบถามรายละเอียด ครูพัชราภา มณีวงษ์ 086-839-0848

อ่านต่อ
ประกาศ ห้องเรียนค่าย เพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 4

ประกาศ ห้องเรียนค่าย เพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 4

 

แปลงเพาะต้นกล้า 4 แปลง พร้อมแล้ว ประกาศ ห้องเรียนค่าย "เพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ " ค่าย 3 แยกกลุ่ม 1 - 4 (จัดเรียงตามผลสอบ Pre-Test) ใครอยู่กลุ่มไหน ดูได้ที่ลิงค์นี้ ดูรายชื่อ 4 กลุ่มเรียน

อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (ทำงานประจำสำนักอำนวยการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราจ้างวิชาภาษาไทย (ทำงานประจำสำนักอำนวยการ) จำนวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมั....

อ่านต่อ
รายงานคะแนนเก็บไม่ครบ 70% ภาคเรียนที่ 1 ปึการศึกษา 2563

รายงานคะแนนเก็บไม่ครบ 70% ภาคเรียนที่ 1 ปึการศึกษา 2563

รายงานคะแนนเก็บ 70% ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดูรายงานรายงานคะแนนเก็บ 70% ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดูรายงานรายงานคะแนนเก็บ 70% ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรายงานรายงานคะแนนเก็บ 70% ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูรายงานรายงานคะแนนเก็บ 70% ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดูรายงานรายงานคะแนนเก็บ 70% ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดู....

อ่านต่อ
รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)Dhipaya Insurance Public Company Limited Provider Networks ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ดาวน์โหลด)ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ดาวน์โหลด)ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวน์โหลด) ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ดาวน์โหลด) ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดาวน์โหลด) ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนผู้มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % ภาคเรียนที่ 1 ปี2563

รายชื่อนักเรียนผู้มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % ภาคเรียนที่ 1 ปี2563

รายชื่อนักเรียนผู้มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % ดูรายชื่อที่นี่

อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓********************************** ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (ทำงานประจำสำนักอำนวยการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖....

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563---------------------------------------- ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ประจำปี....

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูภาษาญี่ปุ่น) ปีการศึกษา2563

 

ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในการนี้ มีผู้สมัคร และมีสิทธิสอบ จ านวน 3 คน ดังนี้ .....อ่านประกาศ.....

อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

- รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ปีการศึกษา 2563เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และจะได้รับการพิจารณาการ จ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอัตราค่าจ้าง ต าแหน่งครูอัต....

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 3ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 4ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 5ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 6ข้อมูลวันที่ 27 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ดังนี้ ๑.ร้านเบเกอรี่ จำนวน ๑ ร้าน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจำหน่ายอาหาร ขอให้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค์ขอจำหน่ายอาหารได้ที่งาน ประชาสัมพันธ์โ....

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อนักเรียน ม.1รายชื่อนักเรียน ม.2 รายชื่อนักเรียน ม.3 รายชื่อนักเรียน ม.4 รายชื่อนักเรียน ม.5 รายชื่อนักเรียน ม.6

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

01.ตารางสอนครู-ภาษาไทย02.ตารางสอนครู-คณิตศาสตร์03.ตารางสอนครู-วิทยาศาสตร์04.ตารางสอนครู-คอมพิวเตอร์05.ตารางสอนครู-สังคมศึกษา06.ตารางสอนครู-ภาษาอังกฤษ07.ตารางสอนครู-ภาษาจีน08.ตารางสอนครู-ภาษาญี่ปุ่น09.ตารางสอนครู-สุขศึกษา10..ตารางสอนครู-ศิลปะ11.ตารางสอนครู-อุตสาหกรรม12.ตารางสอนครู-ธุรกิจ13.ตารางสอนคร....

อ่านต่อ
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563

 

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ดูตารางเรียน )ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ดูตารางเรียน )ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ดูตารางเรียน )ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ดูตารางเรียน )ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ดูตารางเรียน )ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ดูตารางเรียน )....

อ่านต่อ
ประกาศ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมในวงกว้าง ในส่วนของการศึกษาได้รับผลกระทบทั้ง การรับนักเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ การเปิดภาคเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของ....

อ่านต่อ
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมในวงกว้าง ในส่วนของการศึกษาได้รับผลกระทบทั้ง การรับนักเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ การเปิดภาคเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดแนวทางเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด....

อ่านต่อ

เอกสารกลุ่มงานบุคคลและงบประมาณ

ใบรับรองการทำงาน (ดาวน์โหลด)ใบรับรองเงินเดือน (ดาวน์โหลด)บค 02 ขออนุญาตลงนามปฏิบัติราชการ (กรณีลืมลงเวลา) (ดาวน์โหลด)บค 03 ขออนุญาตลงนามปฏิบัติราชการ (หลังเวลาที่กำหนด) (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลำดับสำรอง ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลำดับสำรอง ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องมารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม) ตามลำดับสำรอง ปีการศึกษา 2563 ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่สอบได้ลำดับสำรองปีการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้มีนักเรียนที่ได้รับการคัด....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

  

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและสำรอง (ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เท่านั้น)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและสำรอง (ยืนยันสิทธิ์ภายในวันท....

อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) ปีการศึกษา 2563ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 1 อัตรา ดั....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาจีน ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 5 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับค่าจ....

อ่านต่อ

ตารางการรับหนังสือเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

============================ดาวน์โหลดตารางรับหนังสือ============================

อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563................................. ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาจีน ครูแนะแนว และเจ้....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท พื้นที่บริการรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนทั่วไปรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเ....

อ่านต่อ
การทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์

การทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์

การทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 เริ่มเรียน 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเรียนออนไลน์ อ่านคู่มือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line : @hwnfamily

อ่านต่อ
กลุ่ม Line แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

กลุ่ม Line แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน 2. สแกน QR code เข้ากลุ่ม Line ประจำห้องเรียนของตนเอง เพื่อพบครูที่ปรึกษาและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ภาษาจีน งานแนะแนว ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 1. ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ....

อ่านต่อ
เกณฑ์สอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เกณฑ์สอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 

1.เกณฑ์รับสมัครความสามารถพิเศษนาฏศิลป์2.เกณฑ์รับสมัครความสามารถพิเศษงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง3.เกณฑ์รับสมัครความสามารถพิเศษดนตรีไทย4.เกณฑ์รับสมัครความสามารถพิเศษดนตรีสากล5.เกณฑ์รับความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์6.เกณฑ์รับสมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล7.เกณฑ์รับสมัครความสามารถพิเศษด้านววิชาชีพและด้....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี==================================ข้อมูลสมัคร วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1.ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ2.ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 41. ....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โหลดเอกสาร)รายชื่อผู้ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (โหลดเอกสาร)

อ่านต่อ

TOR จัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหาลิฟต์โดยสารอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 2 ตัว เอทดแทนลิฟต์โดยสารตัวเดิมที่ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 27 ปี ทำให้ิฟต์ดังกล่าวไม่สาสารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม เกิดการขัดข้องได้รับการ้องเรียนบ่อยค....

อ่านต่อ

TOR ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

 

เนื่่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น มีสภาพเก่าทรุดโทรมจากการใช้งานมายาวนานกว่า 25 ปี และบนอาคาร มีนกพิราบมาอาศัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมในปัจจุบันให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีอาคารเรียน ห้องเรียนและสภาพภูมิทัศน์ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอ....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน โรงเรียน ประเภทข้าวราดแกงมีผู้สมัคร ดังรายชื่อต่อไปนี้ ( ประกาศรายชื่อ ) ๑.นางสาวศรีสกุล พ....

อ่านต่อ
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 25631.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์4.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP) แผนการเร....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

การยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 - ให้นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ มาดำเนินการสอบแก้ตัว วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563รายชื่อนักเรียนที่ "ไม่ผ่าน"ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (.....ดูรายชื่อ.....)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (.....ดูรายชื่อ.....)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (.....ดูรา....

อ่านต่อ
ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน โรงเรียน ดังนี้ ๑. ข้าวราดแกง จำนวน ๑ ร้าน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจำหน่ายอาหาร ขอให้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ติดต....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 12.10 น. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็ปไซต์และติด ประกาศที่บอร์ด ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ2. ประกาศผลสอบ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซด์ www.hwn.ac.th3. รายงา....

อ่านต่อ
ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 25631. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) 2. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) 3. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP) 4. ประกาศคะแนนสอบ Pre-Exam ระดับ....

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจาณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ห้อ....

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 - สอบวันที่ 25, 27 กุมภาพันธ์ 2563 - หยุดเรียนวันที่ 24, 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 - สอบวันที่ 24,26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - หยุดเรียนวันที่ 25, 27 กุมภาพันธ์ 2563ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - สอบวันที่ 17, 19 กุมภาพันธ์ 2563 - ห....

อ่านต่อ

แบบฟอร์มกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา) ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มการบริหารงานวิชาการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านต่อ
รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563------------------------------------------- กระทรวงศึกษาธิการได้กา หนดนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนญุาตให้สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเ....

อ่านต่อ
นิทรรศการวิชาการ “ลูกหอวังนนท์นำวิชาการ สืบสานวิถีศิลปหัตถกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ

นิทรรศการวิชาการ “ลูกหอวังนนท์นำวิชาการ สืบสานวิถีศิลปหัตถกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ

กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการวิชาการ “ลูกหอวังนนท์นำวิชาการ สืบสานวิถีศิลปหัตถกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ และ pre-horwangnon ม.1 ” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563(((((ตรวจสอบคะแนน / ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Pre-Hor....

อ่านต่อ

TOR โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ

TOR โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี.....อ่านรายละเอี่ยด.....

อ่านต่อ

แบบฟอร์มเพชรราชพฤกษ์ปี 2562

แบบเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อรับการประเมินรางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี 2562 (ดาวน์โหลด)----------------------------------------------------------------หมายเหตุ กรุณานำส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรุณานำส่ง E-Mail : preeyawan2110@gmail.com ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรุณานำส่ง E-M....

อ่านต่อ

แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด)----------------------------------------คำชี้แจง1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรุณาตรวจสอบหนังสือ บนเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา (หนังสือเรียนฟรี 15 ปี) **....

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา (ระบบจอ LED Full color display screen)

ร่างขอบเขตของงาน TORโครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา (ระบบจอ LED Full color display screen)โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี.....อ่านรายละเอี่ยด.....

อ่านต่อ

โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา LED Full color display screen

ร่างขอบเขตของงาน TORโครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา (ระบบจอ LED Full color display screen)โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี.....อ่านรายละเอี่ยด.....

อ่านต่อ
รับสมัคร Pre - Exam โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร Pre - Exam โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร------------------------------------------------------- 1.คู่มือการสมัคร Pre - Exam ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 25632.ใบสมัคร Pre - Exam ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13.ใบสมัคร Pre - Exam ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 44.ตารางสอบ Pre-Exam 5.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Exam ปี63

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาค ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาค ม.1 ตารางสอบกลางภาค ม.2ตารางสอบกลางภาค ม.3ตารางสอบกลางภาค ม.4ตารางสอบกลางภาค ม.5ตารางสอบกลางภาค ม.6

อ่านต่อ

TOR โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา

TOR โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา (ระบบจอ LED Full display Screen) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี...อ่านรายละเดียด.....

อ่านต่อ
ประกาศการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬาสี)

ประกาศการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬาสี)

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาภายในเนื่องด้วยในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน หอวังนนท์เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในช่วงก่อนวันจัดกิจกรรมมีนักเรียนบางส่วนที่ทํา กิจกรรมของคณะสีต่างๆ ได้ใช้พื้นที่ภายน....

อ่านต่อ

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ Teach_Blueprint 2-2562

  

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ดาวน์โหลด)เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ดาวน์โหลด)เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวน์โหลด)เค้าโครงการจัดการเรียนร....

อ่านต่อ
 ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562โหลดตารางเรียนวันเสาร์ .....(โหลดตารางเรียน)....เยี่ยมชมเพจ ค่ายต้นกล้าลุูกหอวังนนท์--------------------------------------------------------------รายชื่อจัดกลุ่ม 1-3 ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2 .....(โหลดรายชื่อ).....----....

อ่านต่อ
ผลการเรียนไม่ผ่าน รอบที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนไม่ผ่าน รอบที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนไม่ผ่าน รอบที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25621.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)2.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)3.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)4.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนไม่ผ่....

อ่านต่อ
ตารางกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ตารางกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ครั้งที่ 69

 

ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีโหลดตารางกิจกรรมการแข่งขัน......ดาวน์โหลด.....-------------------------------------------------------------กำหนดการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sciance Show) 1.1 ....

อ่านต่อ
มาแล้ว!! ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

มาแล้ว!! ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ค่าย 2

《《《สิ้นสุดการสมัคร "เพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์" 》》》+++รายละเอียนการเปิดรับสมัคร+++1. สมัครผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 14 – 25 ตุลาคม 2562 เท่านั้น2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ทาง www.hwn.ac.th3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ....

อ่านต่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงิน ปีงบประมาณ 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินปีงบประมาณ 2563ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่การเงินประจำปีง....

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่การเงิน*********************ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัต....

อ่านต่อ
ผลการเรียนไม่ผ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนไม่ผ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนไม่ผ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25621.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)2.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)3.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)4.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผลการเรียนไม่ผ่าน)5.ตาราง....

อ่านต่อ

ตารางเรียนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (โหลดตารางเรียน) - คอมพิวเตอร์ (โหลดตารางเรียน)2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (โหลดตารางเรียน)3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โหลดตารางเรียน)4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม (โหลดตารางเรียน)5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ....

อ่านต่อ
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

1.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โหลดตารางเรียน)2.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โหลดตารางเรียน)3.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โหลดตารางเรียน)4.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โหลดตารางเรียน)5.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โหลดตารางเรียน)6.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โหลดตารางเรียน)

อ่านต่อ

ปฏิทินนัดหมายครู

ปฏิทินนัดหมายครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ......ดาวน์โหลด......

อ่านต่อ
เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนที่สนใจสามารถดาว์นโหล....

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดาวน์โหลดตารางนัดหมาย

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาอาคารสถานที่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ รักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทิ้งสิ้น 2,350,000.00 บาท ..........อ่านเพิ่ม........

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 : สอบวันที่ 17, 19 กันยายน 2562หยุดเรียนวันที่ 13, 16 และ 18 กันยายน 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 :สอบวันที่ 13, 16 และ 18 กันยายน 2562หยุดเรียนวันที่ 12, 17 และ 19 กันยายน 2562ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2ตารางสอบปลายภาค ชั้นมั....

อ่านต่อ

กลุ่มการบริหารงานงบประมาณบุคคลและแผนงาน

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในโรงเรียน (DOWNLOAD)

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวั....

อ่านต่อ
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 - สอบวันที่ 9 และ 11 กรกฏาคม 2562 - หยุดเรียนวันที่ 8 , 10 และ 12 กรกฏาคม 2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 - สอบวันที่ 8 , 10 และ 12 กรกฏาคม 2562 ....

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่พัสดุ วุฒิ (ปวช.) เดือนละ 11,000 บาท (ตามวุฒิ) - เจ้าหน้าที่พัสดุ วุฒิ (ปวส.) เดือนละ 13,300 บาท (ตามวุฒิ)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.........โหลดประกาศ.............

อ่านต่อ

ใบรายชื่อนักเรียน ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ใบรายชื่อนักเรียน ม.1...(Download)...ใบรายชื่อนักเรียน ม.2...(Download)...ใบรายชื่อนักเรียน ม.3...(Download)...ใบรายชื่อนักเรียน ม.4...(Download)...ใบรายชื่อนักเรียน ม.5...(Download)...ใบรายชื่อนักเรียน ม.6...(Download)...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

โครงการค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์1. สมัครผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทาง www.hwn.ac.th3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 บาท วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคลและงบประมาณ (งานการเงิน) โรง....

อ่านต่อ
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดาวน์โหลด)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปี2562

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ดังนี้1. ครูอัตราจ้างกลัุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 อัตรา2.ครูอัตราจ้างงานวิจัย สำนักอำนวยการ 1 อัตรา3.ครูอัตราจ้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 1 อัตรา4. เจ้าหน้าที่นะเบียน - วัดผล งานทะเบียนวัดผล5.พี่เลี่ยงเด็กพิการ งานแนะแนว6.นักการภารโรง - คนงานประกาศรับส....

อ่านต่อ

เอกสารกลุ่มงานวิชาการ

 

โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint Online ) ม. 1-6 (ดาวน์โหลด) แผนการจัดการเรียนรู้-แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชา (ดาวน์โหลด)รายละเอียดการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องจนจบรายวิชาหรือบล็อกคอร์ส (Block Course) (ดาวน์โหลด)แบบฟอร์มบันทึกสัญญา MOU 2_2563

อ่านต่อ

แบบรายงาน MOU และบันทึกสัญญา MOU-การปฏิบัติงานปี 2562

แบบรายงาน MOU และบันทึกสัญญา MOU-การปฏิบัติงานปี 2562 (โหลดแบบฟอร์ม)

อ่านต่อ
ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562

ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น. 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น. 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น.ณ หอ....

อ่านต่อ
ตารางเรียนการเตรียมความพร้อมทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตารางเรียนการเตรียมความพร้อมทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตารางเรียนการเตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 (เรียนวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 )โหลดตารางเรียนการเตรียมความพร้อม

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (ดูรายชื่อ)รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (ดูรายชื่อ)

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 

รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 1 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม. 4

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศีกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศีกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อและรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2562---------------------------------------------------------------------1.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ2.รายชื่อนักเรี....

อ่านต่อ
สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัน/ เดือน/ ปีในเขตพื้นที่บริการนอกเขตพื้นที่ความสามารถพิเศษรวมทั้งหมดชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม22 มี.ค. 621819375758115161430919118223 มี.ค. 622515408886174 4 1418 117 11523225 มี.ค. 62 18 17 3546 58 104 0 0 064 75 13926 มี.ค. 62 710 17 31 5182 0 0 0 38....

อ่านต่อ
ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP) สอบคัดเลือก / โควตา Pre Exam / สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP) สอบคัดเลือก / โควตา Pre Exam / สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP) สอบคัดเลือก / โควตา....

อ่านต่อ
ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ที่ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2562

สอบ วันที่9-10 มีนาคม 2562รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP)รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลื....

อ่านต่อ
สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

สรุปรายงานการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วัน-เดือน-ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 รวมIEPIPIEPIPIJPICP23-02-1949100149922743324-02-194710415157001225-02-191619351335004826-02-192046662013624127-02-1913324514106333รวม1453014466187199176 หมายเหตุ : วันที่ 5 มีน....

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราค....

อ่านต่อ
ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

ประกาศผลสอบ Pre Exam 2562

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เรียงตามลำดับคะแนน 1-10 ประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.1-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.1-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.4-เรียงคะแนนประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.4-เรียงคะแนนกลุ่มที่ 2 กลุ่มคะแนนเรียงตามเลขที่สอบและเลขห้องประกาศผลสอบรายห้อง-IP-ม.1ประกาศผลสอบรายห้อง-IEP-ม.1ประกาศผลสอบร....

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยื่นความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน โรงเรียนได้ใช้กระบวนการแนะแนว ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ หลักการพิจารณาคัดเลือกน....

อ่านต่อ
ประกาศรารชื่อ การทดลองสอบ (Pre-Exam) โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรารชื่อ การทดลองสอบ (Pre-Exam) โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IEP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IP ประกาศรารชื่อ Pre-Exam ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

ม. 1 – 3 สอบวันที่ 21 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562ม. 4 – 5 สอบวันที่ 18 , 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562ม. 6 สอบวันที่ 15 , 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ม 6 หยุดทบทวนบทเรียน )การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง สอบเฉพาะม. 1 และ ม 2 ....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ......โหลดประกาศ....

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบั....

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562---------------------------------------------------------------------- โครงการห้องเรียนพิเศษได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทค....

อ่านต่อ

คู่มือ การใช้ MY Office school

คู่มือระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันที่ 11 และ 13 ธันวาคม 2561มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันที่ 12 , 14 และ 17 ธันวาคม 2561***ให้นักเรียนมาสอบในวันที่กำหนด ส่วนตารางสอบใช้ตารางสอบเดิม***---------------------------------------------------------------ตารางสอบ มั....

อ่านต่อ
ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ตารางกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ลำดับกิจกรรมวัน เวลาที่แข่งขันสถานที่1การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ต้น24 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3(2302 , 2304)2การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย23 พฤศจิกายน 2561- ภาคเช้า 9:00-12:00 น.- ภาคบ่าย 13:30 เป็นต้นไปห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น....

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (....ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ
เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โหลดเอกสารเค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6รายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7รายงาน....

อ่านต่อ
ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการเรียน ไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. กลุ่มสาระฯ สขศึกาาและพลศึกษา 1 อัตรา2. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 1 อัตร....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินมั้งสิ้น 2,296,000.00 บ....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนกลุ่มวิชาธุรกิจตารางสอนกลุ่มวิชาคหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมตารางสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาจีนตารางสอนกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 4มัธยมศึกษาปีที่ 5มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3

เครื่องใช้ส่วนตัวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1-2-3 (.......อ่านเพิ่มเติมที่นี่.......)

อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

อ่านต่อ

กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)

คำชี้แจงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง กลุ่มละประมาน 8-10 คนไม่จำกัดระดับชั้นโดยมีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม2. นักเรียนเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้3. ดำเนินงานตามโครงการ เก็บภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองการทำกิจกรรมขณะดำเนินการ ด้วยจากหน่....

อ่านต่อ

งานวิจัย

โหลดแบบฟอร์มที่นี่---------------------------------------------------1. เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนใช้จริง 2561 (...ดาวน์โหลด...)2. เค้าโครงวิจัย 2561 (...ดาวน์โหลด...)

อ่านต่อ

เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม ตัวอย่างรูปเล่มโครงการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2561ใบขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)กบร.1 แบบสอบถามนักเรียนรายบุคคลกบร.2 แบบประเมินตนเองกบร.3 แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.6 แบบคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลกบร.7 เยี่ยมบ้านนักเร....

อ่านต่อ
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

 

สอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.ค. 61ดูตารางสอบกลางภาค

อ่านต่อ

ประกวดราคาโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,320,295 บาท ตามรายการดังนี้.......อ่านประกาศทั้งหมด.......

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 

อ่านรานละเอียด1.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ2.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีอ่านรายละเอียด...โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์.....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางสอนกลุ่มสาระการงานฯตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาตารางสอนกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์ตารางสอนงานแนะแนวตารางสอนงานห้องสมุด

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 อัตราปีการศึกษา 2561 ดังนี้1. เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องเรียนพิเศษ จำนวน1 อัตรา2. เจ้าหน้าที่วิจัย ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน1 อัตรา3. เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคลและงบแระมาณ จำนวน1 อัตรา4. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ , เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล , ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย....ดูรายชื่อที่นี่......

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนห้องเรียนโรางการพิเศษ IP และ IEP ปีการศึกษา 2561 ....อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เปิดรับ 18-23 เมษายน 2561 โหลด : ประกาศการรับสมัคร โหลด : ใบสมัคร

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรอง-----------------------------------------------------------------------ชั้นมัธยมศึกษา....

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Onlin

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 1คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 2

อ่านต่อ
กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 ว.ด.ป.ภาคเวลารายละเอียด6 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.47 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.18 เมษายน 2561เช้า08.00-12.00 น.รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียน....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่สมัครสอบ และห้องสอบ ดังนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายชื่อนักเรียนที่นี่ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

บัดนี้ คณะกรรคมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 273 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อและแผนการเรียนต่างๆ ต่อไปนี้รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา....ดาว์นโหลดประกาศ.....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ IP ม.1.....)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ IP ชั้น ม.1 (.....อ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง IP ม.1.....)------------....

อ่านต่อ
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561--------------------------------------------------------------หลักการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนา....

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561ห้องเรียนพิเศษ IP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1ห้องเรียนพิเศษ IP ม.4ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4

อ่านต่อ

สารสนเทศโรงเรียน

หนังสือสารสนเทศปี 2559 หนังสือสารสนเทศเทอม 1 ปี 2560

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่นี่.......ดาวน์โหลด.......

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนกรณีพิเศษ ชั้น ม.4 (โควต้าห้องเรียนพิเศษ IP และ IEP ) ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

แบบฟอร์มประวัตินักเรียนดีเด่นรับโล่รางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี2560

โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่.......ดาวน์โหลด.........

อ่านต่อ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรมเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม. ๑ม. ๒ม. ๓ม. ๔ – ๖—กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๑๒๐(๓ นก.)๒๔๐(๖ นก.) คณิ....

อ่านต่อ
รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสา....

อ่านต่อ
English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN

English & Culture Learning Experience Camp in Osaka-Kyoto-Nara-Kobe, JAPAN15th – 24th April 2018 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สร้างโปรแกรม 7 คืน 9 วัน สำหรับบุตร-หลานของท่าน เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ปร....

อ่านต่อ
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน E-BOOK งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ห้อง 2209 (สพม. และ ขยายโอกาส ม.1-3)Processor: Intel® Core™ i5-6600 3.31 GHzRam 8 GB DDR4HDD 1.000 GB (7.200 U/min)ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 (16:9)ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro (64 Bit)โปรแกรมในเครื่องAdobe Photoshop CC 2014Ad....

อ่านต่อ

SAR หอวังนนท์

SAR 2559SAR 2560SAR 2561SAR 2562

อ่านต่อ
กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัคร - วันที่ 7 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์หลักฐานการสมัคร - ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของโรงเรียน พร้อมติดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน - เงินค่าสมัครสอบ Pre-exam จำนวน 250 บาทประกาศรายชื่อและเลขท....

อ่านต่อ
H.W.N. แบบประเมิน

H.W.N. แบบประเมิน

การประเมินแบบฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ ผู้ที่ประเมิน จะต้องใช้ Email (..............@hwn.ac.th) ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้นเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น ( std12345@hwn.ac.th ).....@gmail.com/.....@hotmail.com/ อื่นๆ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้Email 1 คน สามารถให้คะแนนได้เพียง 1 ครั้ง ต่อครูผู้สอนถ้ายังไม่มี....

อ่านต่อ

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 /2560

กลุ่มสาระฯ คณิคศาสตร์กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม ....

อ่านต่อ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครงาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร1.เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ2.ช่างทั่วไป3.ครูอัตราจ้างภาษาไทย โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลด)

อ่านต่อ
ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

STAR STEMS

 

ดาวน์โหลด STAR STEMS ปฏิทินการสอนดาวน์โหลด แบบประเมินโครงงานดาวน์โหลด แบบสรุปการมอบหมายงาน/กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน

อ่านต่อ

กรอกข้อมูลครูดีเด่น/นักเรียนดีเด่น

Link กรอกข้อมูลครูดีเด่นLink กรอกข้อมูลนักเรียนดีเด่น

อ่านต่อ

แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS

PDF แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....MS WORD แบบประเมินโครงงาน STAR STEMS .......โหลดเอกสาร.....

อ่านต่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6------------------------------------------ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดและแก้ไขปั....

อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประเมินครูผู้สอนดี สอนเก่ง ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งมีครูที่ได้รับการประเมิน 4 ท่าน ดังนี้1.นางภษพอน ประเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี2. นางกิตติมา ธีรสรเดช โรงเ....

อ่านต่อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการอ่านประกาศเพิ่มเติม.............ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แบบฟอร์มการศึกษาตอ

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของขาราชการและลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเร....

อ่านต่อ
การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

การใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBook

คู่มือการใช้งาน Application ห้องสมุดดิจิทัล eBookใช้งาน ห้องสมุดออนไลน์โหลด Application

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน ปีการศึกษา 2560

โหลดเอกสาร : รายชื่อนักเรียนแบบเก็บคะแนน

อ่านต่อ
รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

อ่านต่อ

ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09,ผง.10

 

ดาวน์โหลด ผง.09 แบบฟอร์มการขออนุญาตดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผง.09ดาวน์โหลด ผง.10 โหลดตาราง การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมผง.10

อ่านต่อ
ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.1 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.2รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.3 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.4 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.5 รายชื่อ นักเรียนชัั้น ม.6

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา-2560รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา-2560

อ่านต่อ

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โหลดแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

อ่านต่อ
“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

“สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3

ทรูปลูกปัญญา โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขยายเวลาให้นักสร้างสรรค์ ระดับนักเรียน อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3” หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม” ในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุ....

อ่านต่อ
หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

ทีมฟุตซอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินประจําปีพุทธศักราช 2556หลักการและเหตุผลธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเ....

อ่านต่อ
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน

 

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจากมลฑลไห่หนาน พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กับโรงเรียนมัธยมไห่หนาน วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

อ่านต่อ
ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศข่าวจากกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

 

1.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับม.ต้นและม.ปลาย ทีมละ 2 คน ภายในวันที่ 12 กันยายน 25562.รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 รายการฟรี จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ รายการดังต่อไปนี้ - 24 ส.ค. 2556 web site (PHP) - ....

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 รายงานตัวเวลา 11.00 น.นักเรียน ม.2 และ ม.5- ยอดเยี่ยม 3.85 - 4.00- ดีมาก 3.65 - 3.84- นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้นวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 รอบเช้า รายงานตัวเวลา 07.00 น.นักเรียน ม.1 และ ม.4- นักเรียนม.1และม.4ที่สอบเข้า....

อ่านต่อ
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=32

อ่านต่อ
view