ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี