สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี   ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเรียนรับทุนการศึกษาระยะยาว (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) โดยคัดเลือกจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเรียนรับทุนการศึกษาระยะยาว (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) โดยคัดเลือกจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี   ขอแสดงความยินดี นางสาวพิมพ์ชนก   ปัญญาไชยพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นคณิตศาสตร์&n...

อ่านต่อ
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางเรียนนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ...

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1-12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/11

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

บทความ/สาระความรู้

NYC Marathon Returns

Learning English from News

สื่อการสอน

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

ครู จุฑามาศ

ครู พิมนุชา

หอวังนนท์ งานนี้เมื่อปีกลาย

งานเลี่ยงขอบคุณ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ห...

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบชิง...

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Ultra HD

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 ร...