สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โหลดตารางเรียน)2.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โหลดตารางเรียน)3.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โหลดตารางเรียน)4.ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โหลดตารางเรียน)...

อ่านต่อ
เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน...

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ดาวน์โหลดตารางนัดหมาย

อ่านต่อ
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  :  สอบวันที่ 17, 19 กันยายน 2562 หยุดเรียนวันที่ 13, 16 และ 18 กันยายน 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  : สอบวันที่ 13, 16 และ ...

อ่านต่อ

ปฏิทินนัดหมายครู

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

งานวิจัย

กิจการนักเรียน

 

สารสนเทศโรงเรียน

สื่อการสอน

ครูพรทิพย์

ครูพิมนุชา

ครูเชิดศักดิ์

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

24 พฤศจิกายน 2559 ลูกนวมินทร์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคา

ถ้าไม่สามารถดูวีดีโอได้ให้คลิกลิงค์ข้างล่าง https://video-ams3-1.xx.f...