สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3     -  สอบวันที่  9 และ 11 กรกฏาคม  2562            ...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

โครงการค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทาง www.hwn.ac.th 3. ชำระเงินค่าสมัคร...

อ่านต่อ
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ดาวน์โหลด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ดาวน์โหลด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ดาวน์โหลด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ดาวน์โหลด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

อ่านต่อ
ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562

ประกาศการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น. 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.00 น. 3...

อ่านต่อ
สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัน/ เดือน/ ปี ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่ ความสามารถพิเศษ รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 22 มี.ค. 6...

อ่านต่อ
ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมั...

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

คู่มือ การใช้ MY Office school

งานวิจัย

กิจการนักเรียน

 

สารสนเทศโรงเรียน

สื่อการสอน

ครูพรทิพย์

ครูพิมนุชา

ครูเชิดศักดิ์

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

24 พฤศจิกายน 2559 ลูกนวมินทร์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคา

ถ้าไม่สามารถดูวีดีโอได้ให้คลิกลิงค์ข้างล่าง https://video-ams3-1.xx.f...