ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี