สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ประกาศเปลี่ยนวันเดินทางค่ายภาษาอังกฤษ

ประกาศเปลี่ยนวันเดินทางค่ายภาษาอังกฤษ

ประกาศจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   นักเรียนที่สมัครเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ บ้านโกลเด้น  จังหวันประจวบคีรีขันธ์ กำหนเดินทางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนวันเดินทางเป็น 13 - 15 ตุล...

อ่านต่อ
รายชื่่อนักเรียนสอบตกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายชื่่อนักเรียนสอบตกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 28 ตุลาคม 2558  ปีการศึกษา 2558 20 - 21 กันยายน 2558        - นักเรียนห้องเ...

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บต่ำกว่า 70%

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บต่ำกว่า 70%

ชั้น รหัส ชื่อ - สกุล รหัสวิชา 2/5 15760 เด็กชาย จินตภัทร์ เสวีวัลลภ I20101,จ22203,ศ22102,ท22101 2/5 15707 เด็กหญิง อมราวดี ปั้นไว I20101,จ22203,ส23102,ท22101 2/5...

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - จีน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - จีน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - จีน ณ มณฑลไห่หนาน ระหว่างวันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2558 เป็นเวลา 12 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการคนละ 28.000 บาท สมัครเข้...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนวิจัยจาก JSTP Nstda และเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนวิจัยจาก JSTP Nstda และเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี 2558

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  (Junior  Science  Talent  Project)  รุ่นที่ 18 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี  2558  ...

อ่านต่อ
คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม 2558-2560

คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม 2558-2560

คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุม  ปีการศึกษา 2558-2560 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กลุ่มการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

อ่านต่อ
การจัดหลักสูตร (IS) ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

การจัดหลักสูตร (IS) ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

การจัดหลักสูตรของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   การนำสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ไปพิจารณาจัดทำหลักสูต...

อ่านต่อ
บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน(MOU) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน(MOU) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

โหลดเอกสารได้ที่นี่ บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้

อ่านต่อ
การติดเครื่องหมายเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

การติดเครื่องหมายเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

  

ให้นักเรียน ม .3 ติดให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 และงานลูกเสือของโรงเรียน แจกเครื่องหมายวันพรุ่งนี้วันศุกร์

อ่านต่อ

บทความ/สาระความรู้

ว่าด้วยคำว่า “โคตร”

ว่าด้วยคำว่า “โคตร”

                                                     ว่าด้วยคำว่า...

อ่านต่อ
NYC Marathon Returns

NYC Marathon Returns

NYC Marathon Returns A record number of runners competed in the 2013 New York City Marathon                            ...

อ่านต่อ
Learning English from News

Learning English from News

Twins in Space NASA will study twin brothers to learn about how space affects the body After completing a space mission in 2010, astronaut Scott Kelly, left, is reunited with h...

อ่านต่อ
8 วิธีถนอมสายตาเมื่ออยู่หน้าคอม

8 วิธีถนอมสายตาเมื่ออยู่หน้าคอม

8 วิธีถนอมสายตาเมื่ออยู่หน้าคอม 1. เลือกจอภาพที่มีการกระจายรังสีต่ำเพื่อถนอมสายตา  วิธีทดสอบแบบง่ายๆ  ทำโดยการปิดสวิตช์ภาพ  แล้วเอาหรือแขนไปจ่อไว้ไกล้ๆ  จอภาพให้มากที่สุด&...

อ่านต่อ
"ใช้โทรศัพท์มือถือเกินจำเป็น" เสี่ยงสุขภาพไม่แข็งแรง

"ใช้โทรศัพท์มือถือเกินจำเป็น" เสี่ยงสุขภาพไม่แข็งแรง

"ใช้โทรศัพท์มือถือเกินจำเป็น" เสี่ยงสุขภาพไม่แข็งแรง นักวิทยาศาสตร์คณะการศึกษาสาธารณสุขและบริการมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเคนส์ สเตทแห่งสหรัฐ  พบว่าผู้ที่ตัวติดกับการใช้...

อ่านต่อ

สื่อการสอน

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

ครู จุฑามาศ

ครู พิมนุชา

หอวังนนท์ งานนี้เมื่อปีกลาย

งานเลี่ยงขอบคุณ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ห...

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบชิง...

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Ultra HD

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 ร...

โรงแรมใจ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โรงแรมใจ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบช...

วิมานระทม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

วิมานระทม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่ 8 รอ...

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 1

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิ...

หมวดหมู่ จำนวนกระทู้ ปรับปรุงเมื่อ
Avatar
1 จาก งานคืนสู่เหย้า โดย torzhuzha:smem: 10/09/2013 11:37
Avatar
0
Avatar
4 จาก เกมการพนั้น โดย Momama45:smem: 02/05/2015 13:03