สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1-12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/11

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2559

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทเงือนไขพิเศษ  .... (โหลดเอกสาร).....<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภททั่วไป  .... (โหลดเอกสาร).....<<< คลิกเ...

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการพิจจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศผลการพิจจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โหลดรายชื่อ  <<<<< คลิกที่นี่

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียน ไม่ผ่าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ   Intensive Program (IP) และ Intensive English Program (IEP) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ Intensive Program (IP) และ Intensive English Program (IEP) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Intensive Program (IP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  Intensive English Program (IEP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Intensive Program (IP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

อ่านต่อ
ปฏิทินนัดหมายนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินนัดหมายนักเรียน   <<  คลิดดาวน์โหลด ประกาศเปลี่ยนแปลง รับรายงานตัวนักเรียน ม.3 (เดิม) ขึ้น ม. 4 ปีการศึกษา 2559  เปลี่ยนจากวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ 17 มีนาคม ...

อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

บทความ/สาระความรู้

NYC Marathon Returns

Learning English from News

สื่อการสอน

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

ครู จุฑามาศ

ครู พิมนุชา

หอวังนนท์ งานนี้เมื่อปีกลาย

งานเลี่ยงขอบคุณ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ห...

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ท้ารัก นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 รอบชิง...

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี Ultra HD

รองูเข้าฝัน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่8 ร...