สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับบเลือกให้จำหน่ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

   ด้วยโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบอารร้านค้าโรงอาหารประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจำหน่ายในโรงเรียน บัดนี้โรงเรียนได้คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเรียบร้อยแล้ว และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม  (ดาวน์โหลดเอกสาร ) Update

Tags :

view