รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากรประจ าโครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 Mar 2023  |  2472 Views  | 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากรประจ าโครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

          ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(วิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ)รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
          ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และจะได้รับการพิจารณาการจ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
          1.1 วิทยากรประจำรายวิชาฟิสิกส์        จำนวน 2 คน
          1.2 วิทยากรประจำรายวิชาเคมี          จำนวน 2 คน
          1.3 วิทยากรประจำรายวิชาชีววิทยา      จำนวน 2 คน
          1.4 วิทยากรประจำรายวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 2 คน
          อัตราค่าจ้าง 25,000 – 30,000 บาท
2. ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 20 คาบ/สัปดาห์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2564 ณ ห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม  

ดาวน์โหลดใบสมัคร  

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy