ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP) ด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ด้านภาษาจีน (ICP) และด้านภาษาญี่ปุ่น (IJP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last updated: 25 Oct 2021  |  766 Views  | 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (IP) ด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ด้านภาษาจีน (ICP) และด้านภาษาญี่ปุ่น (IJP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP) ด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ด้านภาษาจีน (ICP) และด้านภาษาญี่ปุ่น (IJP) ห้อง ๔๓๐๑ ๑๗๐๖ ๑๖๐๕ ๔๒๐๒ ๔๒๐๓ ๑๒๐๔ ๑๒๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2. รายการปริมาณงานและราคา
3. ขอบเขตของงาน

Powered by MakeWebEasy.com