รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

Last updated: 2021-10-25  |  31725 Views  | 

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP)
ด้านภาษาอังกฤษ (IEP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP)
ด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
ด้านภาษาจีน (ICP)
ด้านภาษาญี่ปุ่น (IJP)Powered by MakeWebEasy.com