ประกาศระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2564

Last updated: 20 Mar 2023  |  41542 Views  | 

ประกาศระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2564

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ว่าด้วยทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน สุภาพเรียบร้อยสง่างาม เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และระเบียบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2564
จึงได้กำหนดระเบียบดังต่อไปนี้..........

อ่านประกาศเพิ่มเติม   ประกาศระเบียบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ว่าด้วยทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน      

Related content

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy