ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-05-20  |  6144 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

      ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ด้านวิชาการ ด้านดนตรี ศิลปะ และด้านกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ดำเนินการสอบความสามารถพิเศษแต่ละด้าน ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบด้านล่าง

     ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โดยการสอบข้อเขียนเป็นไปตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้


 

Powered by MakeWebEasy.com