สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

TOR จ้างปรับห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

  ห้องสมุดโรงเรียนมีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเดิมนั้นนักเรียน ครูและบึคลากร รวมถึงชุมชน มีจำนวนไม่มากนัก พื้นที่ต่างๆ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับนักเรียนและคุลากร รสมทั้งชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป จำนวนนักเรียน บุคลากร และชุมชนมีมาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการ และไม่เอื้ออำนวยต่อชุมชน ดังนั้นการปรับปรุงห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีระบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและสะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของนักเรียน บุคลากร และชุมชน ซึ่งมีความสำคัญ

ดาวน์โหลด TOR

Tags :

view