สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

----------------------------------------

     ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/ เดือน

   บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบ จ านวน 3 ราย คือ

..............อ่านประกาศเพิ่มเติม..............

Tags :

view