สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูภาษาญี่ปุ่น) ปีการศึกษา2563

ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ครูภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในการนี้ มีผู้สมัคร และมีสิทธิสอบ จ านวน 3 คน ดังนี้ .....อ่านประกาศ.....

Tags :

view