สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563


- รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และจะได้รับการพิจารณาการ จ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อัตราค่าจ้าง ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) เดือนละ 15,000 บาท   .....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....

Tags :

view