สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เอกสารกลุ่มงานบุคคลและงบประมาณ

ใบรับรองการทำงาน (ดาวน์โหลด)

ใบรับรองเงินเดือน (ดาวน์โหลด)

บค 02 ขออนุญาตลงนามปฏิบัติราชการ (กรณีลืมลงเวลา) (ดาวน์โหลด)

บค 03  ขออนุญาตลงนามปฏิบัติราชการ (หลังเวลาที่กำหนด) (ดาวน์โหลด)

Tags :

view